Chiller_Banner_468x250.jpg

Serija hladilnih enot in toplotnih črpalk Bluevolution

Rezultat Daikinovih neprimerljivih izkušenj v razvoju tehnologije R-32

Daikin, na svetu prvi proizvajalec nove generacije zračno hlajenih spiralnih hladilnih enot s hladilnim sredstvom R-32.

Daikin, na svetu prvi proizvajalec nove generacije zračno hlajenih spiralnih hladilnih enot s hladilnim sredstvom R-32.

Daikin, vedno vodilni v tehnologiji hladilnih enot, ponovno stremi k inovacijam. Z novo generacijo hladilnih enot in toplotnih črpalk s hladilnim sredstvom R-32 je Daikin razširil zmogljivosti Bluevolution in omogočil, da lahko tudi uporaba v poslovne namene izkorišča prednosti hladilnega sredstva R-32.

Zakaj uvaja Daikin nove R-32 modele?

Potencial globalnega segrevanja (GWP) hladilnega sredstva R-32 je samo 675. Samo dve tretjini v primerjavi z običajno uporabljanim hladilnim sredstvom, kot je R-410A. Zahvaljujoč njegovi nižji klasifikaciji vnetljivosti (R-32 spada v kategorijo A2L v okviru ISO817) ga je mogoče varno uporabljati v številnih aplikacijah − vključno s sistemi s hlajeno vodo. Kot enokomponentno hladilno sredstvo je tudi mnogo enostavnejše za recikliranje in ponovno uporabo − še ena njegova okoljevarstvena prednost.

Zakaj uvaja Daikin nove R-32 modele?

Zakaj izbrati R-32

Dejstvo je, da velja hladilno sredstvo R-32 za najbolj uravnoteženo v smislu vpliva na okolje, energijske učinkovitosti, varnosti in stroškovne učinkovitosti za klimatske naprave in toplotne črpalke.

Začnimo s pregledom, kako se R-32 odziva na glavne vidike, ki vplivajo na izbiro hladilnega sredstva: cenovno ugodnost, prijaznost za okolje in varnost.

Sonaravnost

R-32 ima nični potencial tanjšanja ozonskega plašča, njegov faktor GWP (potencial globalnega segrevanja) pa je 675, za dve tretjini nižji od R-410A. Količina polnitve je za 30 % nižja v primerjavi z R-410A. Vse to pa pomeni za 76 % manj emisij CO2 v primerjavi s konvencionalno tehnologijo.

R-32 je enostaven za recikliranje Med postopki vzdrževanja ga je možno zajeti za obnovo in ga zatem ponovno uporabiti.

Energetska in stroškovna učinkovitost

Ker R-32 učinkovito prevaja toploto, lahko v primerjavi z R-410A občutno zniža porabo električne energije.

Sistemi z R-32 so enostavni in poceni za namestitev in poznejše vzdrževanje, omogočajo kompaktne stroškovno varčne zasnove in znižujejo skupne stroške naložbe z zmanjšanjem obratovalnih in vzdrževalnih stroškov za sistem.

Varnost

Hladilno sredstvo R-32 ni toksično in je po mednarodnem standardu ISO817:2014 uvrščeno v razred A2L (nizka raven vnetljivosti)

ISO 817:2014 deli vnetljivost hladilnih sredstev v 4 kategorije:
Razred 1 (nevnetljivo), razred A2L (nizka raven vnetljivosti), razred 2 (vnetljivo) in razred 3 (višja raven vnetljivosti).

Vpogled v Daikinovo politiko hladilnih sredstev in odziv na nove potrebe​

Hladilna sredstva so bolj kot kdajkoli potrebna, saj zahteve po hlajenju in ogrevanju v našem svetu čedalje bolj naraščajo. Toda ker so hladilna sredstva v preteklosti morda vplivala na naše okolje, je pomembno, da danes odkrijemo rešitve, ki bodo na današnje izzive pripravljene tudi v prihodnosti. To je Daikinov poglavitni cilj. Prispevek k blaženju vpliva hladilnih sredstev na okolje s celovitim pristopom prek življenjske dobe hladilnega sredstva in opreme. ​

Pri izbiri hladilnega sredstva so glavni vidiki, ki jih upoštevamo, običajno varnost, cenovna dostopnost in prijaznost do okolja. Gre za uravnoteženost teh različnih vidikov in dejavnikov. Seveda je izbira lahko odvisna od vrste uporabe, saj ena sama popolna izbira za katero koli aplikacijo preprosto ne obstaja. Toda najnovejše spremembe, ki jih uveljavljajo novi mednarodni predpisi, so pripeljale do novih razvojnih usmeritev v svetu hladilnih sredstev, ki v zadnjem času vodijo k hladilnim sredstvom z nižjim faktorjem GWP. ​

Daikin, kot podjetje z edinstvenim strokovnim znanjem, izvirajočim iz izdelave in proizvodnje tako hladilnih sredstev kot tudi opreme, prepoznava hladilno sredstvo R-32 kot najbolj uravnoteženo hladilno sredstvo v smislu vpliva na okolje, energetske učinkovitosti, varnosti (R-32 je uvrščeno v razred A2L − nizka raven vnetljivosti) in stroškovne učinkovitosti za opremo za klimatiziranje zraka in toplotne črpalke. Zato Daikin verjame v R-32.​

EWAA-DA

EWAA-DW1P.png

EWYA-DA

EWYA-DW1P.png
Banner_BluevolutionFamily_1530x545px.jpg

Serija Bluevolution bo kmalu razširjena z uvedbo nove serije, ki bo dopolnila to Daikinovo družino izdelkov za potrebe segmenta komercialnega klimatiziranja zraka.

Serija Bluevolution je izdelana s sodobnimi in naprednimi tehnologijami na osnovi hladilnega sredstva R-32. Cilj teh izdelkov je bistveno znižanje vpliva na okolje tehnologij za klimatiziranje zraka v komercialnem sektorju. Vse to, toda brez vpliva na delovno učinkovitost enot in njihovo sposobnost zagotavljanja zahtevane ravni udobja. Za več informacij se obrnite na nas!

Hladilna sredstva so bolj kot kdajkoli potrebna, saj zahteve po hlajenju in ogrevanju v našem svetu čedalje bolj naraščajo. Toda ker so hladilna sredstva v preteklosti morda vplivala na naše okolje, je pomembno, da danes odkrijemo rešitve, ki bodo na današnje izzive pripravljene tudi v prihodnosti. To je Daikinov poglavitni cilj. Prispevek k blaženju vpliva hladilnih sredstev na okolje s celovitim pristopom prek življenjske dobe hladilnega sredstva in opreme.

Daikin, kot podjetje z edinstvenim strokovnim znanjem, izvirajočim iz izdelave in proizvodnje tako hladilnih sredstev kot tudi opreme, prepoznava hladilno sredstvo R-32 kot najbolj uravnoteženo hladilno sredstvo v smislu vpliva na okolje, energetske učinkovitosti, varnosti (R-32 je uvrščeno v razred A2L − nizka raven vnetljivosti) in stroškovne učinkovitosti za opremo za klimatiziranje zraka in toplotne črpalke. Zato Daikin verjame v R-32 in nenehno razvija najnaprednejše tehnologije na osnovi tega hladilnega sredstva.

Ostanite povezani za več informacij o bližajoči se predstavitvi izdelka na trgu!