Skip to main content

Družbena odgovornost podjetja

Prizadevamo si za to, da bi bili odgovoren vodja na vseh področjih svojega poslovanja.

Naša korporativna etika, naše temeljne vrednote in naša filozofija kažejo, kako želi družba Daikin poslovati in prevzeti odgovornost zase in za druge.

»Družbena odgovornost podjetja je vgrajena v naš DNK in oblikuje našo korporativno kulturo.«

Korporativna etika

Daikinova korporativna etika je okvir našega sprejemanja odločitev. Osebna odgovornost in obveznost vsakega člana družbe Daikin Group je, da spoštuje visoke etične in pravne standarde ravnanja v skladu z vsebino in duhom, ne glede na to, ali jih predpisuje zakon ali ne.

Naše temeljne vrednote

Popolna verodostojnost – Naše poslovanje temelji na zaupanju in odprtosti do strank, sodelavcev, poslovnih partnerjev in skupnosti.

Podjetno razmišljanje – Spodbujamo in nagrajujemo samoiniciativnost in odličnost vseh zaposlenih.

Harmonični medosebni odnosi – Sodelujemo s spoštovanjem in spreminjamo izzive v priložnosti za doseganje Daikinovih ciljev.

 

Transparentnost

Od leta 2008 Daikin Group sodeluje v globalnem dogovoru Združenih narodov, ki določa deset načel na štirih področjih: človekove pravice, delo, okolje in boj proti korupciji. Družba Daikin je leta 2019 podprla tudi priporočila Projektne skupine za finančna razkritja v zvezi s podnebjem (TCFD) in se zdaj osredotoča na dodatno razkritje okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) podatkov.

10 ključnih načel filozofije družbe Daikin Group

  • Ustvarjajmo nove vrednosti s predvidevanjem prihodnjih potreb strank
  • Prispevajmo k družbi z vodilnimi tehnologijami na svetu
  • Uresničujmo sanje o prihodnosti s povečanjem vrednosti podjetja
  • Razmišljajmo in delujmo globalno
  • Bodimo prilagodljiva in dinamična skupina
  • Bodimo podjetje, ki je vodilno pri uporabi okolju prijaznih praks
  • Ob upoštevanju svojega odnosa z družbo ukrepajmo in si pridobimo njeno zaupanje
  • Ponos in zagnanost vsakega zaposlenega sta gonilni sili naše skupine
  • Bodimo prepoznavni po vsem svetu z optimalnim upravljanjem organizacije in njenih človeških virov v okviru svojega hitrega in enotnega sistema upravljanja
  • Vzdušje svobode, drznosti in »najboljše prakse na naš način«
bg-image

Daikin za življenje. Ni nam vseeno za ljudi.

Podjetniška družbena odgovornost (CSR), ki je trdno zasidrana v naši korporativni etiki, ima stalno veliko vlogo v naši poslovni kulturi. »Daikin za življenje« povzema dejavnosti in donacije v regiji Daikin Central Europe z namenom vrniti nekaj naravi in družbi.

Preberite naše novice

Preberite naš blog

Poglejte naše reference

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?