Skip to main content

Uredba o varstvu podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Zadnja sprememba: 21. decembra 2022

Daikin Europe N.V. je podružnica japonske družbe Daikin Industries Ltd. in v njeni popolni lasti. Družba Daikin Group izdeluje, prodaja, distribuira in izvaja trženje za opremo za klimatiziranje zraka, ogrevanje, prezračevanje in rešitve skupaj s svojimi evropskimi hčerinskimi podjetji.

Podjetje Daikin Europe N.V., skupaj s svojimi evropskimi hčerinskimi podjetji (v nadaljevanju "DENV-G", "mi", "nas", “naš” itd.) in njegova matična družba Daikin Industries Ltd. (v nadaljevanju “DIL”) sta iskreno predana zaščiti osebnih podatkov, pridobljenih od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (v nadaljevanju “Uporabnik”, “vi”, “vaš”) neomrežno, t.j. prek papirnih obrazcev, pogodb, izjav (v nadaljevanju “Obrazci") ali prek spleta, spletnega mesta www.daikin.eu (v nadaljevanju "Spletno mesto”) ali www.daikin.si (lokalno spletno mesto v državi) in prek, na primer, vendar ne omejeno na, (spletnih) aplikacij družbe DENV-G’, programske opreme in digitalnih orodij (v nadaljevanju “Aplikacije”).

Zato v skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 679/2016 (GDPR) z namenom:

 • zagotoviti preglednost narave osebnih podatkov, ki jih pridobivamo prek obrazcev ali omrežno prek spletnega mesta in/ali prek aplikacij;
 • zagotoviti preglednost pri uporabi zbranih osebnih podatkov;
 • olajšati posameznikom, na katere se podatki nanašajo, uveljavljanje njihovih pravic;
 • uvajamo to Uredbo  o varstvu podatkov.
   

Varstvo vaših osebnih podatkov je pomembno za nas. Prizadevamo si obdelovati vaše osebne podatke na zakonit, primeren in pregleden način.

Vzemite si čas in preberite ta dokument o politiki o varstvu podatkov ter njene ključne pojme, ki so navedeni tukaj z velikimi tiskanimi črkami

Če imate s tem v zvezi kakršnakoli vprašanja ali pripombe, vas prosimo, da nas kontaktirate.
 

1. UPRAVLJAVCI PODATKOV, SKUPNI UPRAVLJAVCI PODATKOV IN OBDELOVALCI

Za Daikin Europe N.V. In njegove evropske podružnice, ustanovljene znotraj Evropske unije, velja Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 679/2016 (GDPR) in vsaka naslednja zakonodaja v zvezi z uveljavljanjem zgornje Uredbe, ko ta postane veljavna v državah članicah, kjer so podružnice ustanovljene.
 

UPRAVLJAVCI PODATKOV

Obveščamo vas, da so vsi osebni podatki, ki jih posredujete neomrežno prek obrazcev ali omrežno prek spletnega mesta in/ali aplikacij,  uporabljeni za namene, opisane spodaj, v podjetju Daikin Europe N.V., s sedežem v Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (registrska številka družbe 412.120.336), v njegovi vlogi upravljavca podatkov (glejte ključne pojme).

V sklopu podjetja Daikin Europe N.V. njegove evropske podružnice delujejo kot upravljavci podatkov z ozirom na obdelavo osebnih podatkov, zbranih neomrežno prek obrazcev ali omrežno prek spletnega mesta in/ali aplikacij.
 

SKUPNI UPRAVLJAVCI PODATKOV

V prihodnje je možno, da bosta Daikin Europe N.V. skupaj z DIL kot skupna upravljavca podatkov skupno določala, na osnovi pisnega sporazuma, namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

V prihodnje je možno, da bodo Daikin Europe N.V. in njegove evropske podružnice kot skupni upravljavci podatkov skupaj določali, na osnovi pisnega sporazuma, namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (na primer, vendar ne omejeno na, v primeru, ko je podružnica posebej vpletena v obdelavo osebnih podatkov na lokalni ravni za potrebe razvoja projekta).

V zgornjih primerih bodo o tem posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo in katerih osebni podatki bodo predmet obdelave s strani skupnih upravljavcev podatkov, ustrezno obveščeni.
 

OBDELOVALCI PODATKOV

Daikin Europe N.V. lahko deluje tudi kot obdelovalec podatkov v imenu njegovih evropskih podružnic za katero koli omrežno ali neomrežno obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljajo evropske podružnice.

V sklopu podjetja Daikin Europe N.V. lahko njegove evropske podružnice delujejo kot obdelovalci podatkov v imenu in v skladu z navodili  Daikin Europe N.V., če so v veljavi sporazumi o obdelavi podatkov.
 

 

2. OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO, IN NAMENI

DENV-G, v zahtevanem obsegu, zbira, obdeluje, registrira, hrani in prenaša osebne podatke posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, dobljene neomrežno prek obrazcev ali omrežno prek spletnega mesta in/ali aplikacij, med, na primer, vendar ne omejeno na: obiskovanjem spletnega mesta; uporabo aplikacij; izpolnjevanjem neomrežnih ali omrežnih prijavnih obrazcev; poročanjem o neskladnosti; kontaktiranjem DENV-G; posredovanjem prijav za delovna mesta; klikanjem na gumbe družbenih medijev; posredovanjem povratnih informacij (t.j. v zvezi z obrazci, izdelki, aplikacijami, spletnim mestom,  storitvami za kupce); sodelovanjem v raziskavah in drugimi dejavnosti.

Osebni podatki so zbrani bodisi na neobvezni ali obvezni osnovi. Če je posredovanje osebnih podatkov obvezno, bo to ustrezno označeno. V primeru, če posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne posreduje ali zavrne posredovanje osebnih podatkov, ki jih je DENV-G označil kot obvezne, DENV-G posledično ne bo mogel izvršiti postopka ali dejanja, ki ga zahteva posameznik, na katerega se podatki nanašajo.

Primer osebnega podatka, ki je označen kot obvezen, je okoliščina, v kateri posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, želi posredovati registracijski obrazec. V tem primeru DENV-G potrebuje nekatere podrobne osebne podatke, da lahko obdela ustrezno zahtevo za registracijo. Če se posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, želi registrirati, vendar ne posreduje podrobnih osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni, DENV-G ne bo mogel sprejeti in obdelati zahteve za registracijo.

DENV-G lahko zbira osebne podatke na osnovi privoljenja ali brez privoljenja zadevnega posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če: 1) izpolniti je potrebno pravno obveznost; ali 2) izpolniti je potrebno ali izpolnjena bo pogodba, katere stranka je posameznik, na katerega se podatki nanašajo; ali 3) obstajajo pravni interesi, javni interesi ali življenjsko pomembni interesi, ki jih je potrebno zaščititi;  ali 4) določen organ zahteva, da DENV-G obdela osebne podatke.

DENV-G lahko nadalje obdeluje vaše osebne podatke samo:

 • če je namen nadaljnje obdelave v skladu z namenom uvodnega zbiranja vaših osebnih podatkov;
 • če posredujete svoje privoljenje za nadaljnjo obdelavo za namen, ki je nov in ni v skladu z namenom uvodnega zbiranja vaših osebnih podatkov.

V nadaljevanju, v alinejah 2.1. in 2.2., navajamo osebne podatke, ki jih zbiramo, in namene, za katere jih zbiramo.
 

2.1. OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO OD VAS ALI TRETJIH OSEB.

Lahko vas prosimo, da nam posredujete, glede na namen vsake posamezne obdelave in do obsega, v katerem je to zahtevano, različne vrste osebnih podatkov, vključno z, vendar ne omejeno na, imenom, priimkom, datumom in krajem rojstva, nazivom, naslovom, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko, e-poštnim naslovom, jezikom, državo, narodnostjo, osebno izkaznico, številko vozniškega dovoljenja, nacionalno registrsko številko, številko potnega lista, podatki o izobrazbi, poklicu, številko kupca, osebnim URL družbenega medija, kreditno kartico, preferencami, interesi, povratnimi informacijami.

Prav tako vas lahko prosimo, da nam glede na namen in do obsega, v katerem je to zahtevano, posredujete nekatere posebne kategorije osebnih podatkov (npr. članstvo v sindikatu, osebni podatki o vašem zdravstvenem stanju). DENV-G bo obdelal posebne kategorije osebnih podatkov v skladu z GDPR na osnovi: 1) izrecnega privoljenja posameznika, na katerega se podatki nanašajo; ali  2) izpolnitve pravne obveznosti in/ali uveljavitve pravic upravljavca ali posameznika, na katerega se podatki nanašajo, na področju zakonodaje o zaposlovanju in socialne varnosti; ali 3) življenjsko pomembnih interesov posameznika, na katerega se podatki nanašajo; ali 4) vzpostavitve, uveljavitve ali obrambe pravnih zahtevkov; ali 5) življenjsko pomembnega javnega interesa.

Osebne podatke, ki ste jih posredovali tretjim osebam, na primer ponudnikom servisnih storitev, prav tako uporabljamo kot osebne podatke, ki spadajo v javno domeno, kot na primer splošno priznane osebne podatke, osebne podatke, vidne na vaši lastni spletni strani ali blogu ali objavljene na vašem javno dostopnem profilu v okviru družbenih medijev.

DENV-G lahko sprejema osebne podatke prek tretjih oseb po izvedenih pripojitvah, nakupih podjetij in katerih koli drugih postopkih preoblikovanja.
 

2.1.1 Nameni zbiranja osebnih podatkov

Ko jih zberemo, zbrane osebne podatke, navedene zgoraj, uporabljamo v najrazličnejše namene. Ti nameni so navedeni spodaj:

Poslovna administracija in upravljanje kupcev.

Družba DENV-G mora biti sposobna ustrezno in pravilno izpolnjevati pogodbe ter izvajati vse potrebne zakonske in računovodske procese. Zato bo DENV-G potrebovala nekatere osebne podatke, ki jih posredujejo posamezniki, na katere se podatki nanašajo, neomrežno prek obrazcev ali omrežno prek spletnega mesta in aplikacij. Za namen izpolnjevanja pogodb v skladu z Uredbo (EU) 679/2016 privoljenje posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ki je ali bo pogodbena stranka pogodbe, ni potrebno. Privoljenje posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ni potreben v primeru, ko gre za dolžnost izpolnitve pravne obveznosti.

Z ozirom na upravljanje odnosov s kupci in zagotavljanjem storitev za kupce DENV-G uporablja osebne podatke (t.j. ime, država, narodnost, e-poštni naslov, številka kupca, podatek o kreditni kartici) za:

 • oceno, ali bi bilo izvedljivo prodati izdelke ali zagotoviti storitve kupcu, ki jo izdela pred sklenitvijo pogodbe; ali
 • obdelavo pisnih zahtevkov kupca, kupčevih naročil izdelkov in storitev in zahtevkov za vračilo denarja; ali
 • identifikacijo in kontaktiranje kupcev za popust; ali
 • obveščanje kupcev o pravicah kupcev in dodatnih storitvah, povezanih s kupljenim izdelkom ali storitvijo; ali
 • obveščanje kupcev o Daikinovih reklamnih in promocijskih dejavnostih in dogodkih in pošiljanje z njimi povezanih vabil; ali
 • upravljanje dostopa do prostorov, spletnega mesta in aplikacij DENV-G; ali
 • organizacijo in izvajanje servisnih intervencij pri kupcih in monterjih; ali
 • obveščanje kupcev o bližajočem se roku postopka vzdrževanja.
   

Distribucija izdelkov.

DENV-G uporablja osebne podatke za distribucijo izdelkov na osnovi izpolnjevanja pogodbe/ izpolnjevanja pravne obveznosti in še posebej za:

 • omogočanje evropskim podružnicam lažjo distribucijo izdelkov in ponudbo storitev prek pooblaščenih zastopstev, poslovnih partnerjev, spletnega mesta in/ali prek aplikacij; ali
 • omogočanje distributerjem lažjo dobavo izdelkov, nadomestnih delov in storitev (na primer, osebni podatki so vključeni v dobavnice, ki spremljajo kupljeni izdelek med prevozom);  ali
 • optimiziranje prodaje in storitev s pripravo ponudb za kupce; ali
 • izboljšanje in pospešitev distribucije naših izdelkov in storitev; ali
 • spremljanje tehničnih podatkov na osnovi montaž in spremljanje stanja pogodb in projektov; ali
 • organizacijo in zagotavljanje izobraževanja za kupce, monterje, zaposlene in podizvajalce.
   

Upravljanje dobaviteljev.

DENV-G uporablja osebne podatke za vodenje evidenc o dobaviteljih in ponudnikih storitev, za registracijo in upravljanje naročilnic, poslovnih izdatkov in računov, ki jih posredujejo dobavitelji ali ponudniki storitev, delujoč v skladu z izpolnjevanjem pogodbe/ izpolnitvijo pravne obveznosti.

Neposredno trženje.

Kot vodilni proizvajalec in dobavitelj opreme za ogrevanje, prezračevanje in klimatiziranje zraka (vključno s toplotnimi črpalkami in opremo za hlajenje) in poslovnih rešitev vam lahko DENV-G posreduje informacije, ki so prirejene vam in vašim potrebam (na primer z uporabo vaših transakcijskih podrobnosti vas lahko DENV-G obvešča o storitvah, ponudbah in namigih v zvezi z vašim nakupom. To je t.i. “neposredno trženje”).

DENV-G uporablja zbrane osebne podatke, osebne podatke, ki so na voljo javno (t.j. podatke, ki so na voljo na medmrežju, prek rezultatov iskanj, rezultatov družbenih medijev) ali osebne podatke, prejete od tretjih oseb (npr. ponudnikov internetnih storitev) za namene neposrednega trženja in za pridobivanje novih kupcev.

DENV-G opravlja neposredno trženje tudi s ciljem organizirati interne dogodke, potovanja, predstavitve, srečanja zaposlenih, kupcev in poslovnih partnerjev.

DENV-G izvaja neposredno trženje prek različnih medijev, vključno z, vendar ne omejeno na, mobilnim besedilnim sporočanjem, raziskavami, e-pošto, spletno stranjo, online reklamnimi sporočili, marketingom na osnovi podatkovne baze, aplikacij in dogodkov.

DENV-G opravlja neposredno trženje na osnovi svojega zakonitega interesa za izpolnjevanje poslovnih ciljev.

DENV-G lahko izvaja neposredno trženje v odgovor na eksplicitno privoljenje posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Če ne želite prejeti popolnoma prilagojene ponudbe, ne smete privoliti v prejemanje neposrednega trženja, ko vas o tem vprašajo.

DENV-G se zavezuje, da bodo marketinške informacije posredovane na način, ki bo jasen in ustrezen in to z uporabo kanala, določenega s strani prejemnika, z namenom, da bi bile nevšečnosti zaradi motenja čim manjše.
 

Izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev.

DENV-G na osnovi svojega zakonitega interesa za poslovanje ali privoljenja posameznikov, na katere se podatki nanašajo, uporablja podatke, zbrane prek obrazcev, prijav za delovno mesto, raziskav, povpraševanj, pripomb, povratnih informacij, posredovanih DENV-G ali drugim podjetjem v sklopu Daikin Group, za potrebe:  izboljšanja svojih izdelkov in storitev; izvajanja nadaljnjih raziskav; razvijanja analitičnih, tržnih, rizičnih modelov in za izdelavo statistike. DENV-G uporablja vaše transakcijske podrobne podatke tudi za razvijanje globalnih modelov in za izvajanje analiz.

Primer: DENV-G mora morda obdelati število ljudi, ki so kupili določen Daikinov izdelek ali so zahtevali določeno storitev.

V tem oziru se DENV-G kolikor je mogoče zavezuje, da bo združil osebne podatke v anonimni ali psevdoanonimni obliki in tako zagotovil, da teh osebnih podatkov ne bo več mogoče identificirati kot vaše osebne podatke.

Prakso obdelave osebnih podatkov za statistične namene še posebej opravičuje želja DENV-G, da bi uvedel strateške možnosti za boljše delovanje na tržišču in za zagotavljanje boljših izdelkov in storitev za kupce.

Osebni podatki se lahko uporabljajo tudi za dostop, poenostavitev in izboljšanje procesov družbe DENV-G, na primer za optimiziranje akcij, postopkov in prodaje, tako neomrežno kot omrežno, prek spletne strani in/ali prek aplikacij.

Primer: če niste zaključili postopka ali prodaje, vas lahko kontaktiramo, da ugotovimo, kaj je narobe in ali vam lahko pomagamo. V tem primeru omejimo svoj kontakt na zagotovitev tehnične ali administrativne podpore za ta specifični postopek ali potek.
 

Zaposlovanje in izbira zaposlenih.

Za namen izbire nadarjenih novih zaposlenih zbira DENV-G zbira osebne podatke, kot so, vendar ne omejeno na, ime, e-pošta, telefonska številka, podatki o izobrazbi, URL do profila na družbenih omrežjih, od splošnih in ciljnih kandidatov, ki se prijavljajo na primer za prosta delovna mesta, mednarodno izobraževanje, študentsko pripravništvo. Takšno obdelavo dopušča dejstvo, da si kandidati prostovoljno prizadevajo, da bi sklenili pogodbo z DENV-G.

Osebni podatki, ki jih posredujejo prijavljenci (prek izpolnjevanja obrazcev ali registracije in ustvarjanja osebnih računov na spletni strani ali pri vstopanju v aplikacije), bodo uporabljeni za obdelavo prijav, kontaktiranje prijavljencev glede aktivnosti v povezavi z upravljanjem s človeškimi viri, za postopke zaposlovanja (t.j. vabljenja prijavljencev na razgovore in za izvajanje pisnih preizkusov) ter za pripravo pogodb o zaposlitvi.

Osebni podatki kandidatov, ki po koncu izbirnega postopka niso bili zaposleni, se izbrišejo po enem letu od datuma obvestila o negativnem izidu izbirnega postopka, razenče so kandidati po tem obvestilu zahtevali takojšen izbris svojih podatkov.

 

Kadrovska administracija / Administracija upravljanja s človeškimi viri in dodatki k plači.

DENV-G uporablja osebne podatke, z namenom izpolnjevanja (zaposlitvene) pogodbe, za potrebe upravljanja osebja in še posebej za:

 • upravljanje in vodenje evidenc o zaposlitvenih pogodbah in plačilnih seznamih in/ali
 • izplačilo plač; in/ali
 • vodenje evidenc o prisotnosti zaposlenih, potovanjih in izobraževanjih; in/ali
 • komuniciranje z zdravstvenimi zavarovalnicami; in/ali
 • nudenje zavarovanja za zaposlene, sredstva v lasti podtjetja in bonuse k plači v skladu z delovnimi rezultati.

Knjigovodstvo in računovodstvo.

DENV-G uporablja osebne podatke, z namenom izpolnjevanja pogodbe, za namene knjigovodstva in računovodstva s ciljem:

 • vodenja evidence transakcij; ali
 • izdajanje računov za prodajo in storitve; ali
 • izpolnjevanje davčnih napovedi in povezanih obrazcev za izpolnjevanje davčnih obveznosti; ali
 • izdelave statističnih ocen na osnovi evidenc transakcij (na primer glede števila transakcij na določenem območju); ali
 • zagotovitve skladnosti z ustrezno zakonodajo in uredbenimi zahtevami, tako na državni, evropski kot na mednarodni ravni.
   

Pravni zahtevki in spori.

Osebne podatke lahko uporabljamo kot dokaz in za ugotavljanje, izvajanje in varstvo pravic DENV-G ali tistih, ki jih ta predstavlja (npr. v sporih) v pristojnosti sodišča katere koli države (med drugim npr. pravico DENV-G, da se brani pred dejanji nepoštene konkurence, ali pravico DENV-G,  da doseže plačilo neplačanega računa).
 

Preprečevanje goljufij ali kriminala.

Osebne podatke lahko uporabljamo tudi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalnih dejanj in nevarnosti kibernetskih napadov za zakoniti interes ali na zahtevo javnega organa.
 

Podjetništvo in gospodarjenje.

DENV-G posreduje in/ali skupaj uporablja osebne podatke, zbrane skupaj z DIL in/ali drugimi družbami v okviru Daikin Group in/ali njenih poslovnih partnerjev samo, če je to potrebno in za izdelavo periodičnih poročil o rezultatu in s poslovanjem povezanih vidikih, poslovnih načrtih in podjetniških strategijah. Obdelava se izvaja na osnovi zakonitega interesa DENV-G za izvajanje poslovanja,

DENV-G obdeluje osebne podatke evropskih državljanov, ki so bili zakonito zbrani s strani druge družbe v okviru skupine Daikin Group, razen če obstaja zakonski zadržek (t.j. dolžnost zaupnosti ali določba v zakonodaji za varstvo podatkov).

DENV-G se zavezuje k sprejetju vseh ustreznih ukrepov za varstvo osebnih podatkov z ozirom na komuniciranje znotraj skupine v skladu z Uredbo (EU) 679/2016.
 

2.2. OSEBNI PODATKI, KI JIH PRIDOBIMO Z VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA IN/ALI APLIKACIJ.

2.2.1 Nameni zbiranja osebnih podatkov.

Ko obiščete spletno mesto in/ali aplikacije, DENV-G zbere nekatere od vaših osebnih podatkov za naslednje namene:

Lažja uporaba spletnega mesta in/ali aplikacij.

Z zbiranjem nekaterih osebnih podatkov (npr. IP naslova, prijavnih podatkov) na osnovi privoljenja posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali zakonitega interesa lahko DENV-G prilagaja spletno mesto in/ali aplikacije v skladu z vašimi potrebami.

Z uporabo piškotkov bo DENV-G samodejno pridobil nekatere osebne podatke, kot so, vendar ne omejeno na, specifični podatki o napravi (npr. IP naslov, vrsta brskalnika), podatki o prijavi (npr. poizvedovanja), geolokacijski podatki (npr. prek Wi-fi dostopne točke) za lažjo in udobnejšo uporabo spletnega mesta in/ali aplikacij.

Primer: za podporo in poenostavitev vašega identifikacijskega postopka shranimo vaše uporabniško ime in geslo s pomočjo piškotka, tako da vam ob vsakem ponovnem obisku ni treba vedno znova vpisovati vaših podatkov za identifikacijo ali podrobnih osebnih podatkov.

DENV-G uporablja različne vrste piškotkov: zahtevane, funkcionalne, za sledenje družbenim programom, oglaševanje tretjih strani, analize prve stranke. Več o piškotkih, o tem, kaj so, kakšne vrste uporabljamo in zakaj jih uporabljamo, preberite v poglavju “Politika piškotkov”.
 

Spremljanje zanimanj in želja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

DENV-G lahko v okviru spletnega mesta in/ali aplikacijo, na osnovi privoljenja ali zakonitega interesa sistematično in redno spremlja osebne podatke prek avtomatiziranih tehnologij odločanja/profiliranja in piškotkov. Pri tem je namen ocenjevanje določenih osebnih vidikov v zvezi z osebo, še posebej za potrebe analize in napovedovanja vidikov v zvezi z delovnimi učinki, ekonomskim položajem, osebnimi preferencami, zanimanji, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo (geo-lokalizacija).

Več preberite v poglavju “Politika piškotkov”.
 

 

3. ALI BODO ZBRANI OSEBNI PODATKI RAZKRITI TRETJIM OSEBAM?

Za zgoraj navedene namene lahko DENV-G potrebuje storitve, svetovanja in/ali pomoč tretjih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na, vzdrževanjem aplikacij in razhroščevanjem, nakupom aplikacij,  gostiteljstvom podatkov, svetovanjem glede ustreznosti z zakonodajo in predpisi, razvojem aplikacij, storitvami v zvezi s človeškimi viri, oskrbovalnimi storitvami, storitvami internetnih ponudnikov, izdelavo statističnih poročil in drugim.

V tem pogledu lahko do potrebnega obsega posredujemo ali razkrijemo zbrane osebne podatke kateri koli fizični osebi ali pravni osebi, podizvajalcem in poslovnim partnerjem, ki so tretje osebe v odnosu do DENV-G ali skupine Daikin Group.

Vedno ko bo potrebno posredovati ali razkriti določene zbrane osebne podatke tretjim osebam, razen v primeru zakonitega interesa tretje osebe, bo DENV-G zagotovil sklenitev sporazuma o obdelavi podatkov s to tretjo osebo v skladu z določbami Uredbe (EU) 679/2016 ter zaprosil tretjo osebo za spoštovanje načel in določb navedene Uredbe in uskladitev z ustreznimi varnostnimi standardi.
 

4. PRENOS OSEBNIH PODATKOV TRETJIM DRŽAVAM (DRŽAVE ZUNAJ EU)

V obsegu zgoraj opisanih namenov DENV-G zbrane osebne podatke posameznikov, na katere se podatki nanašajo in ki so prisotni v Evropski uniji, posreduje in uporablja skupaj z DIL in/ali drugimi družbami skupine Daikin Group in/ali poslovnimi partnerji, ustanovljenimi v državah zunaj Evropske unije.

Obveščamo vas, da je družba DENV-G sprejela ustrezne standardne pogodbene klavzule in ustrezne zaščitne ukrepe v zvezi s prenosom osebnih podatkov, potekajočim med Daikin Europe in DIL. Pri katerem koli prenosu osebnih podatkov v državo zunaj Evropske unije se DENV-G zavezuje, da:

 • bo zagotovil ustrezno raven varstva z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov in upoštevanjem določb Uredbe (EU) 679/2016;
 • bo upravljal prenos osebnih podatkov na osnovi:
  • a) sklepov Evropske komisije o ustreznosti; če ne
  • b) standardnih pogodbenih klavzul/ zavezujočih poslovnih pravil; če ne
  • c) odobrenega kodeksa ravnanja s strani ustreznega nadzornega organa/ uradnih varnostnih spričeval.
 • bo upravljal prenos osebnih podatkov na osnovi privoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in katerega osebne podatke je potrebno prenesti, ali na osnovi odstopanj v skladu s členom 49 Uredbe (EU) 679/2016, če prenosa ni mogoče opraviti na osnovi zgoraj navedenih primerov a), b), c).

5. SHRANJEVANJE IN MERILA

DENV-G ne hrani vaših osebnih podatkov za vedno. Vaše osebne podatke uporabljamo v potrebnem obsegu in samo s ciljem izvajanja zgoraj opisanih namenov. Zavezujemo se, da bomo, ko cilj ne bo več obstajal, izbrisali osebne podatke, razen če ni njihova shramba zakonsko določena na mednarodni, evropski ali državni ravni.

Začetno obdobje shranjevanja vaših osebnih podatkov je statutarno obdobje hrambe (ki je pogosto deset let in traja do poteka veljavnosti pogodbe ali izteka poslovnega sodelovanja). Obdobje se lahko za uveljavljanje naših pravic po potrebi podaljša.

Če zakon ne predpisuje nobenega obdobja hrambe, je lahko obdobje hrambe krajše v skladu z, vendar ne omejeno na, enim od naslednjih meril: trajanje pogodbe in zakonske obveznosti; poslovne in organizacijske potrebe; dolgoročno poslovno sodelovanje; opravljanje neposrednega trženja; statistika.

Nekatera dognanja postanejo jasnejša šele po dolgotrajnejšem opazovanju. Iz tega razloga bo morda za nekatere osebne podatke potrebno podaljšati čas opazovanja (npr. za podatke, potrebne za načrtovanje trženja in izdelavo rizičnih modelov).

Kot že omenjeno, se DENV-G zavezuje, da bo v kar največji meri uporabljal združene, anonimne ali psevdoanonimne  osebne podatke in da bo v vseh primerih kar najhitreje je mogoče prekinil povezave do posameznikov.

6. VAŠE PRAVICE KOT POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI, IN UVELJAVLJANJE TEH PRAVIC.

Če imate vprašanja o varstvu vaših osebnih podatkov ali uveljavljanju vaših pravic, se lahko kadarkoli obrnete na nas, tako da nam pišete na  naslov Daikin Europe N.V. ali na naslov ene od njegovih evropskih podružnic, da pokličete Daikin Europe N.V. ali eno od njegovih evropskih podružnic,  da nam po pošti pošljete poseben obrazec ali nam pošljete obrazec, ki je na voljo na spletu v okviru vsakega polja  “contact us” na spletnem mestu in/ali v aplikacijah.

Ko vaši osebni podatki postanejo predmet obdelave, imate različne pravice kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ki jih lahko uveljavljate, kot je navedeno spodaj.

Vsakič, ko želite uveljaviti svoje pravice, bodite čim bolj natančni. DENV-G lahko pravilno odgovori samo na poizvedovanja, ki so opremljena z dovolj podrobnostmi. DENV-G morem moral čim bolj podrobno je mogoče preveriti vašo identiteto, da bi lahko preprečil, da bi nekdo drug poskušal uveljaviti vaše pravice. 
 

Do svojih osebnih podatkov lahko dostopate

Če želite dostop do osebnih podatkov, ki jih DENV-G obdeluje o vas, ali če bi želeli vedeti več o:

 • namenih naše obdelave;
 • kategorijah zadevnih osebnih podatkov;
 • kategorijah prejemnikov, katerim so ali bodo osebni podatki razkriti;
 • predvideni dobi hrambe ali merilih za določitev te dobe;
 • pravicah posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • pravicah, ki jih lahko uveljavljate z ozirom na našo obdelavo;
 • obstoju avtomatiziranih tehnologij odločanja, vključno s profiliranjem in predvidenimi posledicami;

in katerih koli drugih informacijah o obdelavi vaših osebnih podatkov, izpolnite naslednji obrazec, tako da kliknete tukaj.

Osebne podatke, ki jih posredujete na obrazcu, bomo uporabili izključno za namen preverjanja in obdelave vaše zahteve.

Če uveljavljate svojo pravico do dostopa, vam bo DENV-G posredoval kar najbolj popoln seznam ali kopijo vaših osebnih podatkov

Obdelavo vaših osebnih podatkov lahko dopolnite/popravite/izbrišete/omejite

Lahko se primeri, da določeni osebni podatki , ki jih ima o vas DENV-G, niso (ali so prenehali biti) pravilni. Prav tako se lahko primeri, da boste želeli osebnim podatkom, ki ste nam jih posredovali, še kaj dodati. Kadarkoli lahko zaprosite za popravek ali dopolnitev vaših osebnih podatkov, tako da kliknete tukaj.

Če želite, da DENV-G izbriše vaše osebne podatke, bo vaše prošnja obdelana, če ni z ozirom na izbris nobenih zadržkov ali neskladja glede na zakonodajo ali zakoniti interes. Če želite prositi za izbris vaših osebnih podatkov, kliknite tukaj.

Omejitev obdelave vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli uveljavite s klikom tukaj.
 

Zaprosite lahko za prenosljivost vaših osebnih podatkov vam ali tretjim osebam

Če so bili vaši osebni podatki zbrani prek elektronskih sredstev, lahko zaprosite za prenosljivost osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, sebi ali tretjim osebam, s klikom tukaj.
 

Svoje privoljenje za obdelavo osebnih podatkov lahko umaknete

Prosimo, da upoštevate, da lahko vsakič, ko posredujete DENV-G svoje privoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov, naknadno kadarkoli umaknete to privoljenje prav tako enostavno, kot ste ga dali, z upoštevanjem navedenega postopka.

Če želite umakniti svoje privoljenje, lahko to storite kadarkoli s klikom tukaj.
 

Nasprotujete lahko obdelavi ali nasprotujete obdelavi izključno na osnovi avtomatiziranega odločanja

Če se ne strinjate z načinom, kako DENV-G obdeluje določene osebne podatke, lahko svoje nestrinjanje izrazite s klikom tukaj. Nasprotovanja bomo obdelali, razen če ne obstajajo veljavni razlogi, da tega ne storimo, ali razlogi, ki jih predvideva zakonodaja (na primer, nasprotovanje bo zavrnjeno, če obdelava osebnih podatkov poteka v zvezi z bojem proti zlorabi).

Če se ne strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov izključno na osnovi avtomatiziranega odločanja (vključno s profiliranjem), katerega posledica je pravni učinek ali učinek, ki na podoben način prizadeva posameznika, na katerega se podatki nanašajo, lahko kadarkoli nasprotujete s klikom tukaj.

Če se ne strinjate z načinom, kako DENV-G obdeluje vaše osebne podatke ali če imate glede tega dodatna druga vprašanja, se lahko kadarkoli obrnete na organ za varstvo podatkov v vaši državi (na primer, če živite v Belgiji, se lahko obrnete na ustrezni organ za varstvo podatkov: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).

 

7. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V nadaljevanju so navedeni kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov v DENV-G:

 • e-poštni  naslov: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer, Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka  530-0001, Japan..
   

8. MLADOLETNE OSEBE

Prek svojega spletnega mesta ali aplikacij DENV-G ne obdeluje osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 16 let, niti jim ne posreduje komercialnih ponudb ali poskuša z njimi stopiti v stik, razen če to dovoli njihov zakoniti zastopnik.

9. VARNOSTNI UKREPI ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

DENV-G je v skladu z Uredbo (EU) 679/2016 sprejel ustrezne varnostne ukrepe za ohranjanje celovitosti in varnosti in za preprečevanje naključnega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki se posredujejo, shranjujejo ali kako drugače obdelujejo.

10. ZASEBNOST V ZASNOVI

DENV-G se zavezuje, da bo pred začetkom dejavnosti obdelave z uporabo novih tehnologij opravil ocene vpliva na varstvo podatkov v skladu z GDPR in v skladu s tem sprejel ustrezne ukrepe. 
 

11. NADALJNJE SPREMEMBE TE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

DENV-G si nenehno prizadeva in trudi za izboljšanje varstva osebnih podatkov. Ta uredba o varstvu osebnih podatkov se lahko spremeni ali posodobi z ozirom na prihodnjo zakonodajo, tako na mednarodni kot na evropski in državni ravni.

DENV-G vas bo obveščal o bistvenih spremembah te uredbe o varstvu osebnih podatkov z obvestili prek omrežja ali neomrežno (na primer prek spletne strani, med vašim prvim obiskom ali ob vsaki bistveni  posodobitvi te uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Najnovejšo razpoložljivo različico Uredbe o varstvu osebnih podatkov lahko vedno poiščete na www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy ali pri vsaki posamezni aplikaciji s klikom na oddelek “Politika varstva podatkov.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?