Skip to main content

Daikin je vodilni pri uvajanju sezonske učinkovitosti

bg-image

Glasnik inovativnosti

Naše poslanstvo temelji na inovativnosti in zavezanosti k zagotavljanju najbolj trajnostnih ter energetsko varčnih izdelkov za naše stranke. Ko je Evropska unija izdala Direktivo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov (ecodesign) (2009/125/ES), zakonodajni akt, ki določa najnižje standarde učinkovitosti za izdelke, povezane z energijo, smo bili pripravljeni na izziv.

Leta 2010 je podjetje Daikin postalo prvi proizvajalec izdelkov HVAC-R, ki je uvedel sezonsko učinkovitost: najsodobnejšo metodo za razvoj in uvedbo energetsko učinkovitejših tehnologij v svoje izdelke za zmanjšanje obratovalnih stroškov ter vpliva na okolje.

Ta pobuda je postavila temelj za vodilni položaj podjetja Daikin pri ne le proaktivnem doseganju skladnosti z zakonodajo, ampak pri preseganju njenih zahtev z našimi naprednimi tehnologijami in izdelki.

Kaj je sezonska učinkovitost?

Sezonska učinkovitost meri resnično energetsko učinkovitost naprav za ogrevanje in hlajenje v obdobju enega leta. V nasprotju s starejšimi sistemi za ogrevanje in hlajenje sezonska učinkovitost spremlja vsakodnevno delovanje sistema, tako da vključuje temperaturna nihanja in obdobja pripravljenosti. Po enem letu nudijo podatki sezonske učinkovitosti bolj poglobljen in zanesljivejši vpogled v porabo energije sistema. To bo pomagalo potrošnikom, da bodo izbrali pravilne ukrepe za zmanjšanje vpliva svojega sistema na okolje.

Sezonska učinkovitost in energetske oznake

Da bi bili ti standardi za energetsko učinkovitost izpolnjeni, zahteva direktiva Evropske unije za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, da izbor Daikinovih izdelkov izkazuje enotno energetsko oznako. Te energetske oznake predstavljajo energetsko učinkovitost naprav za ogrevanje in hlajenje in omogočajo porabnikom preprosto primerjavo modelov.

 • Energetska nalepka – ŠARŽA 10

  Priprava nalepk za toplotne črpalke zrak–zrak.

 • Energetska nalepka – ŠARŽA 1 & 2

  Priprava nalepk za vodne sisteme za ogrevanje.

 • Energetska nalepka – ŠARŽA 6

  Priprava nalepk in pregled tehničnih podatkov za enote za prezračevanje.

 • Eco Design - Ener LOT21

  o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov za toplozračno ogrevanje, izdelkov za hlajenje in visokotemperaturnih procesnih ohlajevalnikov ter ventilatorskih konvektorjev

 • Energetsko učinkovita zasnova – ŠARŽA 1

  Pregled tehničnih podatkov za enote za hladilnike.

Pametna raba energije

Od leta 2010 je Daikin uvedel sezonsko učinkovitost v svoj širok portfelj izdelkov in tako pomagal porabnikom, da znižajo svoje obratovalne stroške in dosežejo višje ravni energetske učinkovitosti. Raziščite nekatere od Daikinovih najsodobnejših rešitev klimatiziranja, ki uporabljajo sezonsko učinkovitost za izpolnjevanje zahtev industrijskega, komercialnega in stanovanjskega sektorja.

 • Daikin Sky Air

  Sky Air je Daikinova vodilna lahka komercialna serija. Serija Sky Air je zasnovana za optimalno sezonsko energetsko učinkovitost, tako da dosega serija razred do A++ tako pri hlajenju kot pri ogrevanju.

 • Daikin Split

  Daikinov ločeni (split) sistem za izpolnjevanje visokih standardov v dizajnu in učinkovitosti obsega širok izbor notranjih enot. Funkcije varčevanja z energijo, kot so pametno oko in tedenske časovne nastavitve, omogočajo sezonsko učinkovitost do razreda A+++.

 • Daikin VRV

  Daikinova VRV tehnologija je zasnovana za doseganje visoke sezonske učinkovitosti v komercialnem sektorju. Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva (VRT) omogoča, da VRV serija dosega najvišje ravni udobja in učinkovitosti za končne uporabnike.

 • Daikin hladilne enote

  Daikinove hladilne enote vključujejo najnaprednejše tehnologije za doseganje najvišjih ravni energetske učinkovitosti in nižjih obratovalnih stroškov.

 • Daikin Altherma

  Kot najboljša toplotna črpalka na trgu zagotavlja Daikin Altherma nižje ravni emisij zaradi trajnostne proizvodnje energije in energetsko učinkovite tehnologije.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?