Skip to main content

Spodbujamo pozitiven učinek

Naše poslanstvo je varno in zdravo okolje. Prizadevanje za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050 je naša odgovornost.

Daikinova okoljska vizija 2050

Kot vodilni v industriji HVAC-R* prispevamo k visoki kakovosti življenja, udobju, zanesljivi infrastrukturi, prehranski varnosti in gospodarski rasti v najrazličnejših panogah. Vedno večja potreba po hlajenju, ogrevanju in prezračevanju pa vpliva tudi na globalno segrevanje zaradi vse večje porabe električne energije in emisij hladilnega sredstva. V družbi Daikin to odgovornost jemljemo resno.

»Na svetovni ravni si prizadevamo za varno in zdravo zračno okolje ter hkrati za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na ničelno raven do leta 2050

Kako bomo to dosegli?

 • Z izdelki z visoko energetsko učinkovitostjo ter z razvojem in uporabo hladilnih sredstev z manjšim potencialom globalnega segrevanja, zlasti R-32 ali CO2.
 • Z rešitvami, ki optimizirajo energetsko upravljanje ogrevalnih in hladilnih sistemov – na primer z daljinskim upravljanjem ali s spodbujanjem krožnega gospodarstva za hladilna sredstva, da bi jih ponovno uporabili kot dragocen vir.
 • Z močjo zraka – z zagotavljanjem zračnega okolja, ki varuje zdravje ljudi.

* HVAC-R ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija in hlajenje

Closing the L∞p towards a greener future

Odločeni, da bomo zmanjšali vpliv družbe Daikin na okolje, bomo sklenili krog v smeri krožnega gospodarstva za hladilna sredstva. L∞p by Daikin – Prevzem – predelava – ponovna uporaba je naša edinstvena storitev recikliranja hladilnega sredstva in ključni del Daikinove zaveze za ustvarjanje trajnostne prihodnosti. Pridružite se našemu poslanstvu in se naučite, kako lahko prispevate k našemu krožnemu gospodarstvu hladilnih sredstev.

Kaj smo že dosegli?

Zmanjšujemo učinke hladilnih sredstev na globalno segrevanje

Loop by Daikin
 • Daikin je bil prvo podjetje na svetu, ki je predstavilo klimatske naprave, toplotne črpalke in spiralne hladilne agregate, ki uporabljajo hladilno sredstvo R-32 s trikrat manjšim potencialom globalnega segrevanja kot R-410-A.*
 • Družba Daikin Industries, Ltd. je od leta 2019 odobrila prost dostop do seznama 300 patentnih zavez v zvezi z opremo HVAC-R, ki uporablja R-32, kar tudi drugim proizvajalcem omogoča zmanjšanje vpliva hladilnih sredstev na okolje.**
 • Z iniciativami za krožno gospodarstvo, kot sta L∞P by Daikin VRV toplotne črpalke in program L∞P by Daikin – Prevzem – predelava – ponovna uporaba za ključne stranke in vlagatelje, Daikin Europe N. V. in Daikin Central Europe preprečujeta proizvodnjo 400.000 kg novega plina na leto.
 • Leta 2020 je družba Daikin Europe N. V. ustanovila platformo Retradeables, prvo evropsko spletno tržnico, ki omogoča prevzem, predelavo in ponovno uporabo hladilnih sredstev za celotno industrijo HVAC-R. Kot konzorcijski partner programa EU-Life smo projekt začeli izvajati maja 2021 na Slovaškem, Češkem in Madžarskem.

 Viri: *Daikin Europe N. V. Okoljsko poročilo 2020, **Daikin Industries, Ltd. Sporočilo za javnost 2021

Zmanjšujemo emisije CO2

Družba Daikin zmanjšuje emisije CO2
 • Naša globalna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz stanovanjskih klimatskih naprav so leta 2020 prinesla prihranek 70 milijonov ton ekvivalenta CO2 v primerjavi z običajnim poslovanjem.*
 • V istem letu so se emisije toplogrednih plinov iz naših proizvodnih dejavnosti zmanjšale na 1,08 milijona ton CO2 (79-odstotno zmanjšanje glede na fiskalno leto 2005).*
 • Družba Daikin Europe N. V. je zmanjšala s prevozom povezane emisije CO2 na obseg prodaje (m3) z 8,8 kg/m3 v letu 2016 na 7,3 kg/m3 v letu 2019 zaradi večje učinkovitosti nakladanja tovornjakov in povečanega pošiljanja po morju namesto po cesti.**
Viri: * Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Daikin Industries, Ltd. za leto 2021, ** Okoljsko poročilo družbe Daikin Europe N. V. za leto 2020

 

Naše smernice za zelena naročila

Daikinove smernice za zelena naročila
 • Dobavitelje spodbujamo k okoljski trajnosti, na primer s certifikati ISO14001.
 • V fiskalnem letu 2020 je 98 % naših dobaviteljev v Evropi izpolnjevalo ocenjevalna merila naših smernic za zelena naročila. Naš delež zelenih naročil* v celotni družbi Daikin Group znaša 80 %.

Vir: Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Daikin Industries, Ltd za leto 2021

* Stopnja zelenih naročil = vrednost blaga, nabavljenega pri dobaviteljih, ki izpolnjujejo naša ocenjevalna merila / Vrednost nabavljenega blaga

 

Naš tovarniški standard Zeleno srce

Tovarniški standard Zeleno srce družbe Daikin
 • Naša interna metoda ocenjevanja meri vpliv naših tovarn na porabo vode, energije, fluorokarbonov ter odpadkov in hlapnih organskih emisij. Tovarna Daikin Europe N. V. v Ostendu je prejela srebrno (2018) in zlato medaljo (2019).

Vir: Okoljsko poročilo družbe Daikin Europe N. V. za leto 2020

 

Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja
 • Daikin podpira cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov z uporabo vrhunskih tehnologij za zmanjšanje vpliva hlajenja in ogrevanja na okolje, hkrati pa zagotavlja novo vrednost za zdrav in udoben način življenja. Prispevamo k lokalnemu gospodarskemu razvoju in svojim zaposlenim ponujamo priložnosti za rast na podlagi svojega pristopa upravljanja, osredotočenega na ljudi. V skladu s svojim načelom soustvarjanja si prizadevamo najti boljše rešitve skupaj z vsemi deležniki.
Vir: Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Daikin Industries, Ltd. za leto 2021
 

Tudi to bi vas lahko zanimalo

Preberite naše novice

Preberite naš blog

Poglejte naše reference

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?