Skip to main content

Ključni izrazi za pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Aplikacije: pomeni katero koli programsko opremo, (spletno) aplikacijo, digitalna orodja, ki jih je razvil Daikin Europe N.V. ali ena od njegovih evropskih podružnic;

 

Avtomatizirano odločanje (obdelava temelječa izključno na): pomeni katero koli obdelavo, izvedeno prek avtomatiziranega postopka, z izključitvijo vsakršnega človeškega vpliva ali poseganja z ozirom na rezultat omenjenega postopka;

 

Poslovni partnerji: pomeni kateregakoli posameznika ali podjetje, ki je avtonomno z ozirom na DENV-G (Daikin Europe N.V. Group), vendar je do določene stopnje vpleteno v poslovanje DENV-G, ali deluje v okviru gospodarskega partnerstva ali sodeluje z DENV-G pri proizvodnji in/ali dobavi izdelkov/storitev z znamko Daikin;

 

Piškotek: pomeni majhno datoteko, ki vsebuje niz znakov, ki je poslana v napravo, ki se uporablja za obisk spletnega mesta. Ob drugem obisku istega spletnega mesta lahko piškotek omogoči temu spletnemu mestu, da prepozna brskalnik, prek katerega se je dogodil obisk. Piškotki lahko shranijo prednostna zanimanja in druge podatke o uporabniku;

 

Daikin Group: pomeni skupino podjetij, ki jih nadzoruje Daikin Industries Ltd.. Ta podjetja so proizvajalci in prodajalci izdelkov in storitev z blagovno znamko Daikin po vsem svetu;

 

Upravljavec podatkov: pomeni fizično ali pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov;

 

Obdelovalec podatkov: pomeni fizično ali pravno osebo, ki pod navodili upravljavca podatkov obdeluje osebne podatke danega posameznika, na katerega se osebni podatki;

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: pomeni fizično osebo ali pravno osebo, ki je odgovorna za: 

  • obveščanje in svetovanje upravljavcu in njegovim obdelovalcem in zaposlenim pri obdelavi osebnih podatkov; 
  • spremljanje skladnosti z Uredbo (EU) 679/2016 (GDPR);
  • svetovanje pri oblikovanju osnutkov Ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov; 
  • delovanje kot kontaktna točka in sodelovanje z nadzornim organom, ki rešuje pritožbo ali izvaja preiskavo za potrebe obdelave osebnih podatkov;
     

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo: pomeni določeno ali določljivo fizično osebo, katere osebni podatki se obdelujejo neomrežno prek papirnih obrazcev ali omrežno prek spletne strani in aplikacij. Določljiva oseba pomeni fizično osebo, ki jo je mogoče določiti neposredno ali posredno, in sicer z identifikacijskimi sredstvi, kot so ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto te fizične osebe;

 

DENV-G: pomeni skupino podjetij, ki jo sestavlja Daikin Europe N.V.  (s sedežem v Belgiji) in njegove evropske podružnice. DENV-G proizvaja, prodaja in trži izdelke in storitve z blagovno znamko Daikin v Evropi-Srednjem vzhodu-Afriki in v državah Skupnosti neodvisnih držav;

 

DIL: pomeni družbo Daikin Industries Ltd. s sedežem na Japonskem, ki je lastnik in upravljavec skupine Daikin Group;

 

Evropske podružnice: katero koli podjetje, ustanovljeno na ozemlju evropskih regij, ki proizvaja, prodaja in trži izdelke in storitve z blagovno znamko Daikin in ga nadzira Daikin Europe N.V.;

 

GDPR: pomeni Splošno uredbo o varstvu podatkov, akronim za Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb z ozirom na obdelavo osebnih podatkov in prosto gibanje takih podatkov, ter razveljavitev Direktive 95/46/EC;

 

IP: pomeni številko, poznano pod nazivom Naslov internetnega protokola (IP), ki je dodeljena vsaki napravi, povezani z internetom. Številke so običajno dodeljene v geografskih blokih. IP naslov je mogoče pogosto uporabiti za identifikacijo lokacije, s katere se naprava povezuje na internet;

 

Zakoniti interes: pomeni interes upravljavca ali tretje strani, ki je zakonit in ga ne preglasijo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, še posebej, če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, otrok;

 

Skupni upravljavec podatkov: pomeni fizično ali pravno osebo, ki skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov;

 

Osebni podatki: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (‘posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki’);

 

Obdelava (osebnih podatkov): pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje; 

 

Profiliranje (ali Profilacija): pomeni katero koli obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za oceno določenih osebnih vidikov z ozirom na fizično osebo, še posebej za potrebe analize ali napovedovanja vidikov, ki se nanašajo na učinkovitosti te fizične osebe pri delu, njeno ekonomsko stanje, zdravje, osebne preference, zanimanja, zanesljivost, vedenje, lokacijo ali gibanje;

 

Psevdoanonimizacija (ali psevdoanonimni ali psevdoanonimizirani): pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku;

 

Javni interes: pomeni kateri koli javni interes, ki ga zapoveduje zakonodaja ali ga uveljavlja uradni organ;

 

Posebne kategorije osebnih podatkov: pomeni katere koli osebne podatke, ki razkrivajo rasni ali etnični izvor, politično usmerjenost, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatih, genetske podatke, biometrične podatke, obdelane za namen edinstvene identifikacije fizične osebe, podatke, ki se nanašajo na zdravje ali podatke, ki se nanašajo na spolno življenje ali spolno usmerjenost fizične osebe;

 

Življenjsko pomemben interes: pomeni kateri koli interes, ki je bistvenega pomena za življenje posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za drugo fizično osebo;

 

Spletno mesto: pomeni spletno mesto DENV-G (skupine Daikin Europe N.V.), ki je dostopno na naslednji povezavi: www.daikin.eu

 

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?