Skip to main content

EWAT-B

Prva zračno hlajena hladilna enota z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R-32

Zakaj izbrati

serijo hladilnih enot EWAT-B?

 • Vrhunska učinkovitost, SEER do 4,7.
 • Okolju prijazno hladilno sredstvo → Prvo na tržišču
 • Novi spiralni kompresorji in toplotni izmenjevalniki, optimizirani z R-32
 • Potencial globalnega segrevanja (GWP) hladilnega sredstva R-32 je 675, kar je samo tretjina v primerjavi z običajno uporabljanim hladilnim sredstvom R-410.
 • Hladilno sredstvo R-32 z nizkim GWP spada v kategorijo A2L v okviru ISO817 in ga je mogoče varno uporabljati v številnih aplikacijah, vključno s sistemi s hlajeno vodo.
 • Kot enokomponentno hladilno sredstvo je R-32 tudi enostavnejše za recikliranje in ponovno uporabo, kar je še dodatna okoljevarstvena prednost.
 • Širok razpon zmogljivosti: 80 – 700 kW
 • Mikro kanalna kondenzacijska tuljava, za manjšo polnitev hladilnega sredstva
 • Različici učinkovitosti Silver in Gold
 • 3 zvočne konfiguracije
 • Popolna združljivost s platformo Daikin on Site
 • Nove konfiguracije vodnega kompleta (ena in dve črpalki, inercijski rezervoar, VFD)
 • Različica z enim in dvema krogotokoma, ki se prekrivata med 150 kW in 350 kW
  ›› Enote z enim krogotokom primerne za vgradnjo 2 ali 3 kompresorjev
  ›› Enote z dvema krogotokoma primerne za vgradnjo 4 ali 5 ali 6 kompresorjev
 • Obsežen izbor dodatne izbirne opreme
 • Možnost modulacije hitrosti ventilatorja (VFD)

Dve različni zasnovi

Zasnova z enim V

›› Tanka zasnova

›› Višja raven prilagodljivosti: nova vmesna
zvočna konfiguracija za različico Silver
in Gold

Modularna V zasnova

›› Popolnoma nova zasnova

›› Boljša delna obremenitev (SEER)
v primerjavi s prejšnjo generacijo:

›› +4 % s standardno
ureditvijo

›› +7 % z možnostjo VFD ventilatorja

bg-image

Nove možnosti zmogljivosti Free Cooling brez glikola na seriji hladilnih enot EWAT~B:

 • Free Cooling Migration – Light
 • Free Cooling Migration – Full
 • Free Cooling Migration - Full z vodnim kompletom
Free Cooling Migration – Light:

Ko je vključena, omogoča ta rešitev naravno prehajanje hladilnega sredstva iz uparjalnika v kondenzator, z istočasnim obhodom kompresorjev in ekspanzijskega ventila. Zahvaljujoč zasnovi izmenjevalnikov z izredno nizkimi padci tlaka, ta rešitev ne zahteva dodatnih naprav za črpanje hladilnega sredstva, ker izkorišča princip naravnega prehajanja. Zmogljivost Free Cooling, ki jo je možno pridobiti, je enaka 25 % nazivne zmogljivosti hlajenja enote.

Free Cooling Migration – Full:

Vključuje dodatni potopni uparjalnik v vsakem krogotoku, vzporedno s standardnim ploščnim toplotnim izmenjevalnikom, kar omogoča izboljšanje delovnih učinkov.

Ta rešitev prav tako uporablja princip lahkega prehajanja, toda ker je opremljena z dodatnim uparjalnikom z zasnovo “okrov in cev” na vodnem izmenjevalniku, omogoča doseganje večje zmogljivosti. Zahvaljujoč zasnovi izmenjevalnikov z izredno nizkimi padci tlaka in povečano razdaljo v okviru kvote med kondenzatorjem in uparjalnikom, lahko ta rešitev zagotovi zmogljivost Free Cooling, ki je enaka 75 % nazivne zmogljivosti enote.

Free Cooling Migration - Full z vodnim kompletom:

Vključuje Free Cooling Migration - Full in distribucijsko cevno napeljavo na strani vode, ki omogoča samodejni preklop pretoka vode med mehanskim hlajenjem in Free Cooling toplotnim izmenjevalnikom. Dodatna cevna napeljava lahko vpliva na skupni tloris enote.

bg-image

Obsežen izbor izbirne opreme

Vključuje novo opremo:

 • Izravnalni rezervoar

Izravnalni rezervoar, montiran na enoto, je na voljo za celotno serijo za rešitev «priključi-in-poženi«.

 • Delno izkoriščanje odpadne toplote

Vpeljava nadzora nad kondenzacijo omogoča ohranjanje možnosti izkoriščanja odpadne toplote pri nižjih temperaturah okolice pri enoti, delujoči s polno zmogljivostjo

HR @ 35 °C zunanja temperaturaHR @ 20 °C zunanja temperatura
Trenutno~ 15 %~ 3 %
Novo~ 15 %~ 15 %
 • VFD črpalke in spremenljivo krmiljenje pretoka

› Spremenljivo krmiljenje hitrosti črpalke prek zunanjega 0−10 voltnega signala
› Upravljanje hitrosti črpalke z nastavitvama “termostat vključen” in “termostat izključen”
› Spremenljivo krmiljenje primarnega pretoka

bg-image

Priključljivost

mAP

›› Android aplikacija

›› Posnemanje krmilnika enote

›› Upravljanje na enoti prek daljinske pametne naprave (tablica, pametni telefon, PC)

›› Kmalu na voljo v PlayStore

Možnost prenosnega zaslona na dotik

›› Prikazovalnik 10”

›› Zaslon na dotik

›› Omrežje: Brezžično, Bluetooth, GPS, GSM, itd.

›› Vmesnik: SIM kartica, RJ45, RS232, USB, HDMI, avdio

Daikin on Site

Popolna združljivost s platformo na osnovi oblaka Daikin on Site, ki omogoča niz naprednih funkcij, vključno z:

›› Daljinskim spremljanjem,

›› Optimiziranjem sistema

›› Preventivnim vzdrževanjem

Daljinski dostop z enim klikom prek LAN ali GSM modema

Serija EWAT-B

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?