Skip to main content

Zakaj se sobna temperatura, ki jo kaže Daikinov spletni krmilnik, razlikuje od nastavljene temperature celo potem, ko je bila sobna temperatura že dosežena?​

Takšno je običajno vedenje enote.

Temperatura, ki jo kaže Daikinov spletni krmilnik, je temperatura, ki jo zazna tipalo sobne temperature, ki se nahaja znotraj notranje enote. Ta temperatura se lahko iz več razlogov razlikuje od dejanske povprečne temperature v prostoru. Tako se na primer v skladu z naravnimi zakoni topel zrak dviguje, zato so zgornje plasti zraka v prostoru toplejše od povprečne temperature. Razlika v temperaturi je odvisna od velikosti prostora in toplotnih izgub v prostoru, položaja nameščene enote v prostoru, njene oddaljenosti od stropa in nastavitve hitrosti ventilatorja.

Krmilna logika enote je zasnovana tako, da izravnava te učinke. Uravnava povprečno sobno temperaturo in jo ohranja čim bližje temperaturi, ki jo je nastavil uporabnik.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?