Skip to main content

Prejel sem sporočilo o napaki s šifro “10000”. Kaj to pomeni?

Daikinov spletni krmilnik je mogoče namestiti na več notranjih sistemih. Če obstaja več notranjih sistemov, notranje enote ne morejo delovati v nezdružljivih načinih delovanja (npr. hlajenje in ogrevanje). Pri spremembi načinov delovanja je dana prednost prednostni enoti (več informacij poiščite v navodilih za notranjo enoto). Enote, ki nimajo prednosti, vstopijo v način pripravljenosti, če se način delovanja ne ujema z izbranim načinom delovanja na prednostni notranji enoti.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?