Po vklopu stikala za vklop se premikajo lopute na izhodu za zrak

Po vklopu enote mikrokrmilnik premakne lopute, da določi njihov položaj.