Odvodna črpalka deluje še po koncu hlajenja

Ko klimatska naprava preneha delovati, deluje odvodna črpalka še nekaj minut, da odvede kondenzat iz zbiralne posode (s pladnja za zbiranje kondenzata).