Neobičajno delovanje klimatske naprave

Strele in radijske motnje lahko včasih povzročijo neobičajno delovanje klimatskih naprav.
Odklopite napajanje, tako da izklopite inštalacijski odklopnik, nato pa znova vklopite napajanje in znova zaženite klimatsko napravo.