Skip to main content

Moja enota podpira izbirni komplet omrežnega prehoda, toda ko želim dodati enoto v moj račun, se postopek zaustavi med inicializacijo. Kaj naj storim?

Pri dodajanju enote v račun aplikacija Daikin Residential Controller samodejno preveri in izdela poročilo o stanju inicializacije te enote ter prikaže napredovanje z drsnikom napredovanja.

Upoštevajte, da inicializacija toplotnih črpalk Daikin Altherma 2. generacije zahteva vnovični zagon in lahko traja do 20 minut.

Če po 20 minutah aplikacija še vedno označuje stanje inicializacije, poskusite z naslednjimi koraki:

  • Ponovno zaženite toplotno črpalko Daikin Altherma, tako da jo izključite in spet vključite.
  • Preverite pri osebi, ki je sistem namestila, ali je programska oprema toplotne črpalke združljiva z omrežnim prehodom v uporabi. Možno je, da je programsko opremo potrebno posodobiti.

Trenutno je Daikinov sistem ne-kondenzacijskega plinskega kotla (DRGATEWAYAA) združljiv samo z aplikacijo sobnega termostata Daikin Room Thermostat (DOTT). Če je povezava med enoto plinskega kotla in sobnim termostatom prekinjena (npr. zaradi okvare, izklopa... ), aplikacija označuje, da poteka inicializacija enote plinskega kotla, ker je potrebno ponovno inicializirati komuniciranje s termostatom. Dokler ni povezava med enoto plinskega kotla in termostatom ponovno vzpostavljena, aplikacija označuje stanje inicializacije. Ko je termostat povezan, lahko napredovanje inicializacije (prenosa) preverite na zaslonu termostata.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?