Ko se spremeni način delovanja, se spremeni tudi položaj lopute na izhodu za zrak

Krmiljenje loput spreminja položaj lopute glede na način delovanja, kot sta hlajenje in ogrevanje.