Kateri regulatorji tlaka uparjalnika (EPR-ji) se lahko uporabljajo z R410A?

EPR-ji, ki jih uporabljate za hlajenje, morajo zadoščati naslednjim pogojem.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Za obnavljanje olja ni potreben noben obvod
  3. EPR se lahko uporablja pri priključitvi na 100% hladilnikov/uparjalnikov, na primer za zaščito hlajenega blaga pred delovanjem funkcije »znižanja temperature pri nizkih ambientnih temperaturah«
  4. Najnižje zmogljivostno razmerje 50%
  5. Pri uporabi EPR mora biti skupna obremenitev sistema vedno najmanj 2 kW
  6. Število EPR-jev v uporabi ni omejeno

Če je pri projektu v uporabi več ZEAS enot, združite vse hladilne enote ali uparjalnike z isto zahtevano temperaturo uparjanja v v isto Zeas enoto. Tako bo učinkovitost sistema hlajenja optimalno izboljšana.