Skip to main content

Kateri regulatorji tlaka uparjalnika (EPR-ji) se lahko uporabljajo z R410A?

EPR-ji, ki jih uporabljate za hlajenje, morajo zadoščati naslednjim pogojem.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Za obnavljanje olja ni potreben noben obvod
  3. EPR se lahko uporablja pri priključitvi na 100% hladilnikov/uparjalnikov, na primer za zaščito hlajenega blaga pred delovanjem funkcije »znižanja temperature pri nizkih ambientnih temperaturah«
  4. Najnižje zmogljivostno razmerje 50%
  5. Pri uporabi EPR mora biti skupna obremenitev sistema vedno najmanj 2 kW
  6. Število EPR-jev v uporabi ni omejeno

Če je pri projektu v uporabi več ZEAS enot, združite vse hladilne enote ali uparjalnike z isto zahtevano temperaturo uparjanja v v isto Zeas enoto. Tako bo učinkovitost sistema hlajenja optimalno izboljšana.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?