Kaj vpliva na potrebno zmogljivost?

Skozi stoletja smo si stalno prizadevali izboljšati raven udobja, ki nam jo daje naše okolje. V hladnih krajih smo svoja bivališča ogrevali, v toplih pa hladili, saj je udobje nujen predpogoj za delo in sprostitev. Na toplotno udobje, ki je tako pomembno za naše dobro počutje, vplivajo trije osnovni vplivi:

Človeški dejavnik

Naša oblačila, kako dejavni smo in koliko časa ostanemo v isti situaciji

Naš prostor

Sevalna temperatura in temperatura okolice

Zrak

Njegova temperatura, hitrost in vlažnost

Od teh dejavnikov je najbolj nepredvidljiv človeški. Vse ostale lahko prilagajamo in si tako zagotovimo želeni občutek ugodja.

Spreminjanje načinov gradnje, dela in uporabe prostorov ustvarja
nove zahteve za načrtovalce.

Sodobne zgradbe se na primer bistveno bolj segrevajo kot pred na primer 50 leti, in sicer zaradi več vzrokov: