Kaj sta zvočni tlak/zvočna moč?

Raven zvočnega tlaka (Lp)

To je mera za zvočno energijo, ki jo oddaja vir hrupa, navaja pa se v decibelih (dBA)

Raven zvočne moči (Lw)

To je enaka vrednost, le da se meri v vnaprej izmerjenih pogojih
Raven zvočne moči je neodvisna od:

  • mesta opreme,
  • pogojev v okolju,
  • razdalje do točke merjenja.