Skip to main content

Kaj pomenita izraza COP in EER?

Izraza COP (koeficient zmogljivosti – coefficient of performance) in EER (razmerje energetske učinkovitosti – energy efficiency ratio) opisujeta zmogljivost ogrevanja ter hlajenja pri klimatskih napravah. Označujeta razmerje med močjo ogrevanja in hlajenja, ki jo zagotavlja enota, ter za to potrebno električno močjo. Če torej klimatska naprava proizvaja 5 kW toplotne moči pri 1 kW električne moči, ima vrednost COP enako 5,0. Podobno velja, če klimatska naprava proizvaja 5 kW moči hlajenja pri 1 kW električne moči: vrednost EER je takrat enaka 5,0. Višje vrednosti COP in EER pomenijo energetsko učinkovitejšo opremo.

Podjetje Daikin je potrjeni član združenja EUROVENT – prestižne mednarodne organizacije proizvajalcev, ki so se zavezali izboljšanju standardov za klimatizacijo na evropskem trgu. V ta namen člani združenja EUROVENT svoje izdelke strogo preizkušajo v neodvisnih laboratorijih. Sodelovanje podjetja Daikin v shemi za preizkušanje je garancija kupcu, da so navedene vrednosti COP in EER točne ter nedvoumne.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?