Kaj je prenos toplote?

Toplota vedno teče od toplejše v hladnejšo snov. V resnici hitrejše molekule toplejše snovi predajo del svoje energije počasnejšim. Zaradi tega se hitrejše upočasnijo, počasnejše pa pospešijo. Poenostavljeno si lahko to razlagamo tako, da v vročem vremenu toplota »poskuša vdreti« v hladnejše zaprte prostore.

Prenos toplote med telesi se lahko dogaja na naslednje načine:

  • Sevanje
  • Prevajanje
  • Konvekcija

Sevanje

Toplota se med telesi prenaša zaradi toplotnega valovanja (ki je podobno svetlobnemu), za kar ni potrebna vmesna snov.


Prevajanje

Toplota teče med deli snovi ali iz ene snovi v drugo, ki je z njo v neposrednem stiku.


Konvekcija

Toplota se prenaša po tekočini ali zraku.