Skip to main content

Kaj je prenos toplote?

Toplota vedno teče od toplejše v hladnejšo snov. V resnici hitrejše molekule toplejše snovi predajo del svoje energije počasnejšim. Zaradi tega se hitrejše upočasnijo, počasnejše pa pospešijo. Poenostavljeno si lahko to razlagamo tako, da v vročem vremenu toplota »poskuša vdreti« v hladnejše zaprte prostore.

Prenos toplote med telesi se lahko dogaja na naslednje načine:

  • Sevanje
  • Prevajanje
  • Konvekcija

Sevanje

Toplota se med telesi prenaša zaradi toplotnega valovanja (ki je podobno svetlobnemu), za kar ni potrebna vmesna snov.


Prevajanje

Toplota teče med deli snovi ali iz ene snovi v drugo, ki je z njo v neposrednem stiku.


Konvekcija

Toplota se prenaša po tekočini ali zraku.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?