Skip to main content

Želim izključiti enoto ali spremeniti njeno nastavitveno točko prek aplikacije Daikin Residential Controller, vendar aplikacija tega ne omogoča. Zakaj?

Glede na stanje vaše Daikin enote so določeni krmilniki enote blokirani. Funkcije, ki jih ne morete upravljati, so sive barve.

Če je v uporabniškem vmesniku enote aktiven namestitveni način, je popoln nadzor nad enoto blokiran iz varnostnih razlogov. Namestitveni način se samodejno izključi čez nekaj časa. Toda če se to ne zgodi, prosite osebo, ki je namestila sistem, naj izključi namestitveni način.

Če je vaša enota v stanju napake, so vsi krmilniki razen [ON/OFF] (vklop/izklop) blokirani iz varnostnih razlogov.

Če po napaki enota vstopi v način izrednega stanja (bodisi samodejno ali ročno po potrditvi s strani uporabnika in glede na nastavitve), je blokada krmiljenja odpravljena in ponovno je možno popolno upravljanje. Upoštevajte, da je za enoto, da vstopi v način izrednega stanja "ročno", zahtevan ročni ukrep v uporabniškem vmesniku enote, zato morate biti fizično prisotni pri enoti.

Če je aktiven način počitnic, so prav tako blokirani vsi krmilniki. Za ponovni prevzem krmiljenja onemogočite način počitnic.

Za preverjanje trenutnega stanja enote se dotaknite ikone “zvonca” na enem izmed upravljalnih zaslonov.

Upoštevajte, da so nekatere toplotne črpalke Daikin Altherma že delno združljive z aplikacijo Daikin Residential Controller. To lahko povzroči nedelujoči ali sivo obarvan upravljalni cikel. Preglednico funkcij, ki jih podpirajo posamezne enote, poiščite v tabeli združljivosti v datoteki compatibilityMatrix.xlsx.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?