Skip to main content

Ne morem dodati enot v svoj uporabniški račun. Prikazuje se pojavno okno “Ne morem dodati enote v vaš račun”. Kaj naj storim?

Preverite, ali je datum uporabniškega vmesnika enote pravilno nastavljen. Če datum ni pravilen, omrežni prehod ne bo mogel vzpostaviti varne povezave z oblakom in registracija ne bo uspela.

Datum enote preverite, tako da vstopite v nastavitveni zaslon enote v aplikaciji.

  • Izberite ustrezno enoto na zaslonu s pregledom enot
  • Izberite “ikono zobnika” v zgornjem desnem vogalu

BRP069A6x:

  • Datum lahko nastavite samo z uporabniškim vmesnikom enote

DRGATEWAYAA:

  • Datum lahko nastavite z aplikacijo Daikin Residential Controller. V aplikaciji izberite "Datum in čas", nastavite pravilna datum in čas ter potrdite nastavitev, da potisnete ta datum in čas v sobni termostat kotla.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?