Skip to main content

V svoj uporabniški račun poskušam dodati enoto, vendar je enota že povezana z drugim računom. Prosim za pomoč.

Povezavo enot z (drugimi) računi lahko prekinite z upoštevanje poteka “Dodaj enoto”.

Upoštevajte, da ko prekinete povezavo z (drugega) računa, enote ne morete več upravljati prek tega računa.

Na zaslonu “Enota že dodana” se dotaknite treh pik in prekinite povezavo z enoto.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?