V moj uporabniški račun sem dodal enoto, toda po določenem času (15 ali več minutah) me je aplikacija obvestila, da je enota brez povezave z omrežjem in zdaj je ne morem več upravljati. Kaj naj storim?

Preverite, ali se datum in čas uporabniškega vmesnika enote ne razlikujeta za več kot 15 minut od nastavitev v vaši mobilni napravi. Če je razlika večja od 15 minut, bo aplikacija javila, da je enota brez povezave.

21_1.jpg

Da bi enoto spet povezali, opravite naslednje korake:

  • Preverite, ali je ethernetna povezava prisotna in deluje
  • Preverite, ali se srčni utrip (signal) LED prikazovalnika omrežnega prehoda ( 1 – 1 – 0 ) menjava z ( 1 – 1 – 1 )
  • Poskusite ponovno zagnati omrežni prehod in omrežje