Skip to main content

Kako dodajam enote v moj uporabniški račun?

Najprej preverite, ali je datum uporabniškega vmesnika enote pravilno nastavljen. Če datum ni pravilen, omrežni prehod ne bo mogel vzpostaviti varne povezave z oblakom in zato ne boste mogli dodati novih enot v vaš uporabniški račun.

V en uporabniški račun lahko dodate do največ 60 enot. Ko dodajate enoto v vaš račun, preverite, ali je vaša mobilna naprava povezana z istim omrežjem kot vaša enota. Preverite, ali so enote, ki jih želite dodati v račun, vidne v aplikaciji.

1. Dotaknite se gumba za dodajanje (z znakom plus). Če je to prva enota, ki jo dodajate, se lahko dotaknete tudi “Dodajte prvo enoto!”.

2. Izberite enoto, ki jo želite dodati.

3. Upoštevajte navodila v aplikaciji.

Če enota ni navedena v razdelku “Nove enote v vašem omrežju”, preverite naslednje:

  • Vaša mobilna naprava je povezana v isto omrežje kot enota.
  • Omrežni prehod je opravil celoten postopek inicializacije.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?