Skip to main content

Kako sinhroniziram samodejni (Auto) način delovanja BRC1E med aplikacijo Daikin Residential Controller in enoto Sky Air?

Za BRC1E

Za sinhronizacijo samodejnega (Auto) načina delovanja med aplikacijo Daikin Residential Controller in ožičenim daljinskim krmilnikom Sky Air opravite naslednji postopek:

Namestite in povežite daljinski krmilnik BRC1E53 (ali novejši) z notranjo enoto Sky Air. Za namestitve z uporabo BRC1H glejte "Kako sinhroniziram samodejni (Auto) način delovanja BRC1H med aplikacijo Daikin Residential Controller in enoto Sky Air?" Postavka Pogosta vprašanja.
Nastavite najnižjo diferencialno vrednost za nastavitveno točko na "Ni" na daljinskem krmilniku. Podrobnejše informacije preverite v spodnjih korakih.

Nastavitev najnižje diferencialne vrednosti za nastavitveno točko na daljinskem krmilniku

1. Pritisnite in zadržite pritisnjen gumb za preklic 4 sekunde ali dlje za vstop v način Service (servis).

Gumb za preklic na ožičenem daljinskem krmilniku

2. Izberite meni "Minimalna razlika med nastavitvenima točkama"​.

Označen meni 'Minimalna razlika med nastavitvenima točkama' na zaslonu ožičenega daljinskega krmilnika

3. Izberite nastavitev "Nobena".

Označena nastavitev 'Ni' na zaslonu ožičenega daljinskega krmilnika

Za sinhronizacijo sobne temperature med aplikacijo Daikin Residential Controller in ožičenim daljinskim krmilnikom Sky Air izberite terenske nastavitve na ožičenem daljinskem krmilniku:

  1. Izključite termostat na daljinskem krmilniku, podrobnejša navodila poiščite v spodnjih korakih.
  2. Vključite termostat na notranji enoti, podrobnejša navodila poiščite v spodnjih korakih

Koraki na daljinskem krmilniku

  1. Pritisnite in zadržite pritisnjen gumb za preklic 4 sekunde ali dlje za vstop v način Service (servis).

Daljinski krmilnik z označenimi gumbi za preklic

2. Izberite meni "Nastavitve sistema".

Daljinski krmilnik z označenim menijem 'Nastavitve sistema'

3. Izključite termostat daljinskega krmilnika. Nastavite "Način" na 10 in spremenite vrednost “2-*” v “2-02”.

Daljinski krmilnik z označeno postavko 'Način 10'
Daljinski krmilnik z označeno postavko '2-02'

4. Vključite termostat notranje enote. Nastavite "Način" na 1c in spremenite vrednost “1-*” v “1-01”.

Daljinski krmilnik z označenim načinom '1c'
Daljinski krmilnik z označeno postavko '1-01’ v načinu 1c

5. Pritisnite gumb Menu/OK, da shranite spremenjeno nastavitev. Izberite "Da" za potrditev.

Daljinski krmilnik z označeno postavko 'Da' v polju Shrani nastavitve

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?