Skip to main content

Ne uspem povezati adapterja z brezžičnim omrežjem z uporabo menija “WLAN settings” (nastavitve WLAN).

Poskusite naslednje:

  • Upoštevajte navodila za postavitev v aplikaciji1.
  • Če z navodili za postavitev ne morete rešiti težave:
  1. Če vašega omrežja ne morete videti, glejte “My network is not visible in the network dropdown list” (mojega omrežja ni v padajočem seznamu omrežij).
  2. Preverite, ali ime vašega brezžičnega omrežja (SSID) ne vsebuje posebnih znakov, kot so “ ‘, %, &, ?, +, =, …”, ali znakov, ki niso ASCII znaki. Teh znakov WLAN adapter ne podpira.
  3. Preverite, ali uporabljate združljivo nastavitev varnosti. WLAN adapter podpira samo osebno šifriranje WPA ali WPA2. Šifriranje WEP ni podprto.

1 Navodila za postavitev (“Add adapter”) (dodajanje adapterja) so dostopna prek glavnega menija.

Pogosta vprašanja spletni krmilnik neposredna povezava z adapterjem način ap adapter ni viden

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?