Moja naprava ima na nalepki prikazan smetnjak, kaj to pomeni?

FAQ-onlinecontroller-dustbin.jpg

Vaš izdelek je označen s tem simbolom. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Ne poskušajte razstaviti sistema: razstavljanje izdelka in drugih delov sme opraviti pooblaščeni monter v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo.

Izdelek in odpadke je potrebno odlagati na posebnih obratih za predelavo odpadkov za ponovno uporabo, recikliranja in obnavljanje.

Z zagotovitvijo pravilnega odlaganja boste pripomogli k preprečevanju pojava nevarnosti za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na monterja ali na ustrezne lokalne oblasti.