Skip to main content

Moja naprava ima na nalepki prikazan smetnjak, kaj to pomeni?

Vaš izdelek je označen s tem simbolom. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Ne poskušajte razstaviti sistema: razstavljanje izdelka in drugih delov sme opraviti pooblaščeni monter v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo.

Izdelek in odpadke je potrebno odlagati na posebnih obratih za predelavo odpadkov za ponovno uporabo, recikliranja in obnavljanje.

Z zagotovitvijo pravilnega odlaganja boste pripomogli k preprečevanju pojava nevarnosti za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na monterja ali na ustrezne lokalne oblasti.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?