Skip to main content

Kako lahko prekinem funkcijo povezovanja v par WPS na adapterju WLAN?

WPS povezovanje v par prekinete tako, da držite pritisnjen gumb [SETUP] 3 sekunde.

Opomba: Ta funkcija ni na voljo na WLAN adapterju z različico FW 2.0.2 ali nižjo. V tem primeru počakajte približno 2-3 minute, dokler ne poteče čas WPS povezovanja v par.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?