Skip to main content

Kaj je sezonska učinkovitost (SCOP in SEER)

Sezonska učinkovitost

Sezonska učinkovitost je nov način celoletnega merjenja resnične energijske učinkovitosti tehnologije ogrevanja in hlajenja. Ta nova metoda omogoča bolj realistični vpogled v energijsko učinkovitost sistema in v njegov vpliv na okolje.

Nova metoda ocenjevanja energijske učinkovitosti temelji na direktivi Evropske unije za izdelke, povezane z energijo (ErP) (direktiva Eco-design), ki določa minimalne zahteve Eco-designa, ki jih proizvajalci morajo vgraditi v svoje izdelke, ki uporabljajo energijo.

Sezonska učinkovitost zahteva nov sistem ocenjevanja izdelkov za ogrevanje in hlajenje, ki ga morajo uporabljati vsi proizvajalci. To so:

  • Vrednost razmerja sezonske učinkovitosti (SEER) za hlajenje
  • Vrednost sezonskega koeficienta zmogljivosti (SCOP) za ogrevanje

Nove sezonske ocene

Nove sezonske ocene odražajo resnično porabo energije toplotne črpalke na osnovi njene celoletne energijske učinkovitosti. Vrednosti SEER in SCOP merita letno porabo energije in učinkovitost pri običajni vsakodnevni uporabi. Dolgoročno upoštevata nihanja temperature in obdobja pripravljenosti, kar zagotavlja jasno in zanesljivo informacijo o tipični energijski učinkovitosti za celotno sezono ogrevanja ali hlajenja.

Daikinovi izdelki dosegajo skladnost z direktivo ErP, ker so zasnovani za sezonsko učinkovitost. Daikin zagotavlja popolno ponudbo klimatskih naprav, ki so optimizirane za nove ocene sezonske učinkovitosti.

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?