Skip to main content

Filozofija skupine Daikin

Prizadevamo si biti skupina, ki se stalno razvija

Vodstvo podjetja Daikin je oblikovalo jasno filozofijo skupine, ki predstavlja temeljni način razmišljanja za celotno skupino Daikin Group. Vse zaposlene podjetja Daikin dejavno spodbujamo k temeljitemu razumevanju vseh njenih načel.

Tako razumevanje pomaga zaposlenim, da so ponosni na organizacijo, za katero delajo, in da gradijo zaupanja vredne odnose s sodelavci, strankami, dobavitelji ter deležniki po vsem svetu.

Filozofija skupine Daikin daje vsem v skupini moč, da ustvarjajo inovativne ideje in predloge, odgovorno presojajo ali se odločajo ter pri svojem delu ravnajo prilagodljivo.

Filozofija skupine Daikin ima 10 ključnih načel:

  • Ustvarjanje nove vrednosti s predvidevanjem prihodnjih potreb strank
  • Prispevek družbi s svetovno vodilnimi tehnologijami
  • Realizacija sanj o prihodnosti s povečevanjem vrednosti podjetja
  • Globalno razmišljanje in ravnanje
  • Vzdrževanje prilagodljivosti in dinamičnosti skupine
  • Vzdrževanje vodilne vloge podjetja pri izvajanju okolju prijaznih praks
  • Ukrepanje za pridobivanje zaupanja družbe z upoštevanjem našega odnosa do nje
  • Našo skupino poganjata ponos in navdušenje vsakega zaposlenega.
  • Po vsem svetu želimo biti prepoznavni po optimalnem upravljanju naše organizacije ter njenih človeških virov z naših odzivnim in nezapletenim sistemom upravljanja.
  • Želimo ustvariti vzdušje svobode, poguma in najboljših praks – svojo pot

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?