Skip to main content

Zakaj trg toplotnih črpalk raste po vsej Evropi

V zadnjem desetletju, od 2011 do 2020, evropski trg toplotnih črpalk nenehno enakomerno raste z letno stopnjo rasti 10 %; to pomeni pričakovanih 1 milijon namestitev toplotnih črpalk za leto 2021 oz. 39-odstotno tržno rast od leta 2020[1]. V naslednjem desetletju, do leta 2030, pri Daikinu ne pričakujemo zgolj rasti, temveč tudi dejansko zviševanje števila letnih namestitev toplotnih črpalk, ki bo doseglo 4 milijone in bo predstavljalo 20-odstotno letno rast. Z drugimi besedami, 1 od 3 nameščenih sistemov ogrevanja, oz. 1 od 10 v letu 2020 bo toplotna črpalka. Čeprav to kaže na strmo rast v primerjavi s preteklimi leti, pa menimo, da je to minimum, ki je potreben za prehod na tržišče opreme za razogljičenje stanovanjskega ogrevanja v Evropi.

Glavni razlog za rast je nedvomno bila uveljavitev strožje zakonodaje, ki ureja novogradnje v številnih evropskih državah, segajoč od splošnih predpisov v Franciji, kot je npr. RT20212, ki postavlja nov minimalni standard za toplotno izolacijo stanovanjskih hiš, do prepovedi vgradnje izgorevalnih grelnikov na Nizozemskem. 

Poleg tega smo bili v preteklih letih priča nizu pobud, še posebej v Franciji, Nemčiji in Italiji, usmerjenih
v promocijo  toplotnih črpalk na tržišču zamenjave, te pa so spremljale posamezne vladne subvencije na državnih in lokalnih ravneh. Hkrati se je razvijala tudi tehnologija, ki je pripomogla, da so toplotne črpalke postale privlačna alternativa. Tako na primer prihod optimiziranih ‘visoko temperaturnih’ toplotnih črpalk na tržišče[1] omogoča zamenjavo obstoječih izgorevalnih grelnikov brez potrebe po posodobitvi ali modifikaciji obstoječih radiatorjev.

Na tem področju smo pionirji, saj smo svojo prvo rešitev predstavili že leta 2008 ter nato leta 2019 poslali na trg popolnoma prenovljeno toplotno črpalko, ki je zagotovila neprimerljivo učinkovitost ter postavila nov standard toplotnih črpalk. 

Leto 2020 bo zapisano kot odločilno leto v industriji toplotnih črpalk. Z uvedbo dokumenta Green Deal[2] v EU je prišla tudi trdna zaveza, da do leta 2050 zmanjšamo emisije CO2 in spremenimo Evropo v prvi podnebno nevtralni blok. Splošno sprejeto je, da bo razogljičenje sektorja ogrevanja in hlajenja, ki prispeva 40 % emisij CO2[3], ključni dejavnik pri doseganju tega cilja. V preteklih dveh letih smo bili tudi priča rastoči javni ozaveščenosti o negativnih učinkih podnebnih sprememb skupaj s pripravljenostjo, da najdemo rešitev za to.

“Fit for 55” - kaj to pomeni za vas in za trg toplotnih črpalk?

Kot vmesni korak proti podnebni nevtralnosti si je EU zastavila ambicioznejši podnebni cilj za leto 2030 in se zavezala k zmanjšanju emisij za najmanj 55 % do leta 2030. “Fit for 55” je ambiciozen načrt Evropske komisije, da začne v praksi uresničevati strategijo razogljičenja in usmeri EU na začrtano pot k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030[4]. Direktiva vztraja, da je politika, usmerjena v višjo raven energijske učinkovitosti in preusmeritev s fosilnega ogrevanja v ogrevanje na obnovljive vire energije, nujna.

Tržne možnosti za toplotne črpalke bodo opredeljene s prizadevanji za razogljičenje sektorja ogrevanja, kar bo povzročilo prelomen prestop v ogrevanje z obnovljivimi viri energije in hitrejšo rast uporabe toplotnih črpalk od pričakovane. Različni spodbujevalni dejavniki so: 

1. Podnebni dejavnik

Rastoča ozaveščenost o globalnem segrevanju in čedalje globlje zavedanje, da vsak evropski državljan mora in/ali je voljan prispevati k boljšemu okolju, igrata ključno vlogo pri uveljavljanju sistemov na obnovljive vire, kot so toplotne črpalke.

2. Hitrejša zamenjava obstoječih in neučinkovitih grelnikov na goriva

Ključni korak k razogljičenju ogrevanja je aktivno povečevanje hitrosti zamenjave sistemov ogrevanja.  Podvojitev hitrosti zamenjave je minimalni potreben ukrep, da bo uresničevanje ciljev “Fit for 55” potekalo po načrtih.

Če bo to uresničeno, lahko pričakujemo znatno zvišanje števila zamenjanih sistemov ogrevanja, do nemara 11 milijonov sistemov ogrevanja letno do leta 2030.

3. Sheme spodbud na različnih trgih

Več evropskih držav že uveljavlja sheme spodbud, ki z omogočanjem lažjega dostopa do sonaravnega in učinkovitega ogrevanja pozivajo evropske državljane k nameščanju toplotnih črpalk. Včasih je to kombinirano tudi s shemami razgradnje grelnikov. Na primer:

· V Italiji je izredno uspešen bonus super Eco, njegova veljavnost pa je bila podaljšana vse do leta 2022.

· V Združenem kraljestvu bo leta 2022 začela veljati spodbuda Clean Heat Grant (pomoč za čisto toploto), ki bo spodbujala k nameščanju toplotnih črpalk v gospodinjstvih v Združenem kraljestvu. Pozneje leta 2024 bo po pričakovanjih prepovedano vgrajevanje plinskih grelnikov v novogradnje na Škotskem, čemur naj bi preostalo Združeno kraljestvo sledilo leta 2025.

· V Franciji so že nekaj let uveljavljene sheme spodbud, z najnovejšo med njimi – “Maprimerenov” − leta 2020. Ta pomaga uporabnikom in industriji (monterji, ustvarjanje delovnih mest, naložbe,..), da se vključijo v močno naraščajoči gospodarski trend. 

· Primerljive spodbude se uveljavljajo ali pa so predmet razprav tudi na večini drugih trgov
v Evropi.

4. Razpoložljivost in pripravljenost tehnologij

Do leta 2030 pomenijo toplotne črpalke rešitev, ki ima takojšnji učinek na emisije CO2 v stanovanjih in stanovanjskih hišah, z relativno enostavno potjo do sprejema odločitve in namestitve.

V razvoju so alternativne tehnologije, na primer 100 % vodikovi grelniki, grelniki na gorivo iz biomase, ki naj bi po pričakovanjih postale zanimive na določenih območjih, vendar bo njihova pomembnost ostala omejena na panevropsko raven. Na določenih območjih je pričakovana rast daljinskega ogrevanja, še posebej ob širitvi vpeljevanja lokalnih omrežij daljinskega ogrevanja.  Daljinsko ogrevanje pogosto zahteva dela in naložbe v infrastrukturo in je zato manj enostavno za izvedbo, še posebej v primeru (individualne) zamenjave sistemov ogrevanja. 

Sklepamo lahko, da bodo dolgoročno v Evropi obstajale različne rešitve ogrevanja. Prizadevanja
k uveljavljanju obnovljive toplote se bodo uresničevala skozi mešanico različnih rešitev, med katerimi lahko, odvisno od države in geografskega položaja, ena postane pomembnejša od druge.

Daikin Europe je pripravljen na soočenje z izzivom »neto nič«

Pri tem se samo po sebi zastavlja vprašanje: ali pa je pripravljena industrija, in sicer v smislu proizvodne zmogljivosti, logističnih struktur, namestitvene zmogljivosti in spremljanja?

Evropski sektor toplotnih črpalk se na široko razprostira skozi vse države z mešanico majhnih, srednje velikih – pogosto lokalno delujočih – podjetij do velikih mednarodnih družb.   Še posebej slednje bodo predstavljale potencialno gonilno silo rasti in uveljavljanja rabe toplotnih črpalk po Evropi.

Pri Daikinu Europe smo namestili preko 750.000 toplotnih črpalk in razpolagamo s strukturo in zmogljivostmi, da se lahko z zaupanjem soočimo z naraščajočim izzivom v Evropi.

1. Razvoj proizvodov 

Daikinove toplotne črpalke so razvite v Evropi, za Evropo, v našem Evropskem razvojnem centru (EDC), ustanovljenem leta 2012. Leta 2022 bomo vložili 140 milijonov € v izgradnjo novega razširjenega razvojnega centra v Ghentu, ki bo omogočal širši in hitrejši razvoj toplotnih črpalk. To bo zagotovilo skupni porast števila delovnih mest v EDC od današnjih 220 na 380 leta 2025.[1]

2. Proizvodnja

Razpolagamo s 15 proizvodnimi lokacijami po vsej Evropi, med njimi jih je pet posebej namenjenih proizvodnji toplotnih črpalk. Skupna proizvodnja v letu 2021 znaša približno 1,5 milijona toplotnih črpalk (zajemajoč vsa področja, tj. stanovanjsko, komercialno in industrijsko). To pomeni približno 170-odstotno povečanje v zadnjih 4 letih. To povečanje je rezultat optimizacije obstoječih zmogljivosti, povečanja proizvodnih linij in zvišanja produktivnosti, toda brez dodanih novih proizvodnih enot. Naše hidronične toplotne črpalke so v celoti proizvedene v tovarnah v Evropski uniji. Njihov delež v celotni proizvodnji v EU se je zvišal na več kot 20 % (5 % leta 2017).

3. Logistika

Razpolagamo z rastočim omrežjem z več kot 30 skladišči, kar nam omogoča enostavno dobavo po celotni Evropi in zunaj nje.  Naš cilj je zvišanje te številke in s tem skrajšanje dobavnih razdalj do naših strank, ne glede na to, ali so to monterji, grosisti ali končni uporabniki.

Skozi leta smo ustvarili popolnoma integriran pristop k upravljanju zalog in skladišč, pri katerem smo zaloge premestili iz prodajnih podružnic v novo, poenostavljeno distribucijsko strukturo, ki nam omogoča popoln nadzor. Prednosti teh sprememb so na splošno manjše zaloge, kakovostnejše storitve in nižji logistični stroški. 

Na mesec dobavimo strankam približno 100.000 m3 blaga, kar predstavlja vsakodnevno 71.000 dostav. Celo ob izzivih, ki jih nam in našim partnerjem prinaša kriza s COVID-19, je naše omrežje ostalo močno in sposobni smo bili nuditi podporo prav slehernemu kupcu skozi celotno obdobje pandemije.

4. Razvoj servisnih in montažnih storitev

Skrbimo za to, da so naši kupci in servisni tehniki (ne glede na to, ali kupujejo neposredno ali posredno) deležni prave podpore in smernic. 

Prepričani smo, da je ključnega pomena skrb za zagotovitev ustreznih usposabljanj, ki jih ves čas organiziramo v naših 54 centrih za usposabljanje v Evropi, na Srednjem vzhodu in v Afriki, od začetnih tečajev za namestitev toplotnih črpalk in neposredne širitvene tehnologije do naprednih usposabljanj za odkrivanje motenj med delovanjem in servisnega spremljanja novih izdelkov.  Medtem ko smo leta 2020 bili priča eksponentni rasti spletnega izobraževanja, se zdaj postopoma usmerjamo k hibridnim načinom usposabljanja, kjer lahko del tečaja poteka prek spleta, nato pa ga okrepimo z delavnicami v naših centrih usposabljanja. Leta 2020 se je število udeležencev spletnih tečajev povečalo za štirikrat, medtem ko se leta 2021 ponovno zvišuje število udeležencev usposabljanja v učilnicah. Vzeto v celoti pa se je leta 2020 število udeležencev tečajev podvojilo.

Po končanem usposabljanju so na voljo osvežitveni tečaji, še več, naša spletna platforma za podporo Stand By Me in aplikacija e-Care nudita podporo našim serviserjem vedno in pri vseh vidikih njihovega dela. 

Daikin Europe je resnično prisoten v panevropskem smislu od A do Ž, s številnimi tovarnami, logističnimi zmogljivostmi in skrbjo za montažo. Ponosni smo na to, da lahko pomagamo našim strankam do vodilne vloge na poti do ustvarjanja stabilne klime, varnih in bolj zdravih domov in znižanju stroškov za porabo energije.

[1] Podatki o prodaji 2011−2020 – hidronične toplotne črpalke, vir EHPA in Daikin Europe

[2] Daikin Altherma 3 H HT, https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

[3] Evropska komisija, Vprašanja in odgovori, posvetovanje 25. oktobra 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

[4] Države članice Unije, Prodor obnovljivih sistemov za ogrevanje in hlajenje, posvetovanje 25. oktobra 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598

[5] Paket Fit for 55 v okviru evropskega sporazuma Green Deal, posvetovanje 25. oktobra 2021, https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55

[6] https://www.daikin.eu/en_us/press-releases/daikin-is-planning-a-cutting-edge-development-complex-in-ghent.html

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?