Skip to main content

Toplotne črpalke za poslovne zgradbe so bistvenega pomena za trajnostno gibanje EU

Toplotne črpalke lahko povečajo energetsko učinkovitost poslovnih stavb. Z zmožnostjo doseganja visokih temperatur vode, višjo energijsko učinkovitostjo in nižjimi obratovalnimi stroški, lahko ohranjamo trajnostno gibanje EU.

 

Evropska unija je bolj kot kadar koli prej odločena povečati energetsko učinkovitost stavb. Vse z namenom zmanjšanja toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030 (v primerjavi z letom 1990). In za dosego lastnih, ambicioznih energetskih ciljev.

Za izpolnitev dolgoročne strategije se v EU v okviru evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) uvajajo številne pobude in predpisi. Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) je bila uvedena v skladu z znanim Kjotskim protokolom, ki je sprožil gibanje za trajnostni razvoj. To so bili prvi globalni ukrepi, za spremembo navad svetovnega prebivalstva glede porabe energije.

Danes pa države pospešeno uvajajo predpise in roke, da bi ohranile trajnostno gibanje na pravi poti.

Novogradnje

  • Vse novogradnje v EU morajo biti skoraj energijsko ničelne stavbe (NZEB). To pomeni, da morajo vse nove stavbe imeti od leta 2021 dalje zelo visoko energetsko učinkovitost in v veliki meri uporabljati obnovljive vire energije.
  • Združeno kraljestvo je za novogradnje napovedalo od leta 2025 naprej prepoved vseh plinskih kotlov.
  • Nemčija je objavila stroge predpise, ki praktično onemogočajo uporabo ogrevalnih sistemov, ki ne uporabljajo obnovljivih virov energije.
  • Madžarska zahteva, da so novogradnje zasnovane tako, da se v njih uporablja najmanj  25 % obnovljivih virov energije za hlajenje in ogrevanje.

 

Obstoječe stavbe

Po uvedbi pravil o energetski učinkovitosti v nacionalnih gradbenih predpisih stavbe danes porabijo le še polovico manj energije kot tipične stavbe iz 80. let prejšnjega stoletja. Vendar je neučinkovit stavbni fond še vedno odgovoren za 50 % celotne porabe energije v EU in za 36 % emisij toplogrednih plinov.

Postalo je jasno, da samo obravnava novih stavb ne bo zadostovala za dosego ambicioznih ciljev EU. Ti so, da se do leta 2050 doseže visoko energetsko učinkovit in ogljično nevtralen stavbni fond. Iz tega razloga bo treba prenoviti 97 % stavb. Tako ostaja "Prenova stavb za okolju prijaznejši življenjski slog" ena od ključnih pobud Komisije EU.

  • V okviru direktive o obnovljivih virih energije morajo države EU določiti stroškovno optimalne minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti. Ta direktiva ne zajema le novih stavb, temveč tudi obstoječe stavbe, ki se obsežno prenavljajo. Prav tako pa zajema zamenjavo ali posodobitev elementov stavbe, kot so ogrevalni in hladilni sistemi, strehe in stene.

Velik del obstoječih poslovnih stavb, kot so hoteli in pisarne, trenutno uporablja fosilna goriva za ogrevanje s plinskimi kotli. To je predvsem posledica konkurenčnih cen plina, v primerjavi s cenami električne energije in domnevno višjih zahtev glede temperature vodne zanke v starih stavbah s slabo izolacijo.

Toplotne črpalke z možnostjo doseganja visokih temperatur vode, večjo energetsko učinkovitostjo, manjšim odtisom CO2 in nižjimi obratovalnimi stroški, hitro postajajo primerna rešitev za prenovljene poslovne stavbe.

Subvencije kot rešitev

Na srečo se vlade zavedajo, da lahko namestitev, nadgradnja ali zamenjava celotnih sistemov HVAC-R s sistemi toplotnih črpalk prepreči stroške za številne lastnike poslovnih prostorov. V EU se vse pogosteje pojavljajo subvencije za financiranje vgradnje toplotnih črpalk v stanovanjske hiše.

Ko govorimo o komercialnem trgu, tudi lokalne oblasti vse pogosteje zagotavljajo subvencije za podporo lastnikom podjetij pri njihovih komercialnih projektih.

Takšni primeri so:

  • Avstrija, ponuja do 20 % investicijskih stroškov za toplotne črpalke nad 100 kW.
  • Slovenija in Hrvaška, spodbujata uporabo toplotnih črpalk v nestanovanjskih stavbah tako za novogradnje kot tudi za prenove.
  • Francija je uvedla pobudo za zamenjavo kotlov na gorivo s sistemi z nizkimi emisijami ogljika. Prav tako je v okviru priprav na popolno prepoved v prihodnjih letih.

 

 

 

Kot ključni akter v industriji HVAC-R smo zavezani k ustvarjanju globalne ogljično nevtralne prihodnosti. Cilj je pomagati lastnikom podjetij pri sprejemanju informiranih odločitev in jih podpirati pri prehodu na učinkovitejše, obnovljive rešitve HVAC-R. Te  lahko njihove stavbe spremenijo v bolj »zelene« in skladnejše.

Daikin poleg opravljanja storitev pregleda in priporočil, opravi tudi namestitev opreme in pomaga pri upravljanju zapletenih razpoložljivih subvencij. Toplotne črpalke iz Daikin ponudbe z nizkim GWP R32 izkoriščajo obnovljivo energijo in zagotavljajo novo priložnost za zmanjšanje okoljskega odtisa ogrevalnih in hladilnih sistemov.

Daikinovi izdelki so posebej zasnovani za ogrevanje različnih prostorov. Vključno s hoteli, bolnišnicami, pisarnami, trgovskimi centri in industrijskimi obrati. Zadovoljijo lahko potrebe po ogrevanju in hlajenju z močjo od 16 do 650 kW. Prav zaradi tega so toplotne črpalke ena najlažjih in najhitrejših rešitev za doseganje globalnih okoljskih ciljev.

Če želite izvedeti več o naših rešitvah toplotnih črpalk za komercialne namene, obiščite: https://www.daikin.si/sl_sl/druzine-izdelkov/hladilne-enote-in-oprema-za-zrak/ewat-b.html

 

 

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?