Skip to main content

Odgovornost do okolja

Ustvarjamo sonaravne rešitve klimatiziranja

Podjetje Daikin je zavezano oskrbovanju domov, podjetij in industrije z najvarčnejšimi ter najvarnejšimi rešitvami, ki izpolnjujejo vse vaše potrebe po ogrevanju in hlajenju, danes in v prihodnje.

Zavedamo se svoje odgovornosti pri varovanju okolja in s svojimi pravilniki ter praksami ohranjamo trajnostnost v središču vsega, kar počnemo. Svoje delo opravljamo po zelenih načelih, saj je to smiselno tako z gospodarskega kot tudi z ekološkega vidika.

odgovornost podjetja Daikin do okolja

Svetovne okoljevarstvene pobude podjetja Daikin

Če želite izvedeti več o svetovnih okoljevarstvenih pobudah podjetja Daikin, obiščite spletno mesto o družbeni odgovornosti podjetja Daikin (Daikin Industries Ltd Corporate Social Responsibility – CSR).

Cilji varovanja okolja v podjetju Daikin Europe N.V.

Podjetje Daikin ima natančno opredeljen načrt dejavnosti s pravilnikom za in cilji za varovanje okolja po standardu ISO14000. Podjetje Daikin o teh dejavnostih poroča v svojih vsakoletnih poročilih o varovanju okolja. Več informacij >>

Naša okoljevarstvena usmeritev temelji na naslednjih osnovnih načelih:

 • Trajnostna raba energije

  Podjetje Daikin Europe N.V. stalno išče načine za zmanjšanje porabe energije v svojih proizvodnih obratih in rabo obnovljivih virov energije.

 • Zmanjšanje vpliva hladilnih sredstev na okolje in izboljšanje energetske učinkovitosti naših izdelkov

  Podjetje Daikin Europe N.V. se je zavezalo zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov zaradi svojih izdelkov z zmanjšanjem vpliva hladilnih sredstev in povečanjem energetske učinkovitosti.

 • Nadaljevanje prizadevanj na evropski ravni

  Podjetje Daikin Europe N.V. stalno prilagaja svojo okoljevarstveno politiko spremembam v svetovnih, evropskih in krajevnih zakonodajnih okvirih. Spodbuja in promovira strogo upoštevanje vse zadevne zakonodaje ter oblikuje priporočila za izvajanje.

 • Povečanje recikliranja izdelkov in zmanjšanje količine odpadkov

  Podjetje Daikin upošteva primernost za recikliranje v fazi razvoja izdelka po načelih Lansinkove lestve.* Ta skrb za recikliranje in zmanjševanje količine odpadkov se nadaljuje skozi vse faze izdelka (proizvodnja, prevozi ter logistika, vgradnja, vzdrževanje itd.) do vključno odgovorne predelave izdelka ob koncu njegove uporabne življenjske dobe.

 • Upravljanje kemikalij in pripravkov

  Podjetje Daikin Europe N.V. si prizadeva za optimalno varnost pri ravnanju s in skladiščenju kemikalij. To vključuje raziskave o novih in varnejših izdelkih za zamenjavo obstoječih tehnologij.

 • Razvijte izdelke z zmanjšanim vplivom na okolje

  Podjetje Daikin je zavezano upoštevanju vse okoljevarstvene zakonodaje. Njene smernice za zeleno nabavo poleg tega zagotavljajo, da so njeni izdelki na vrhunski tehnološki ravni na področju zmanjšanega vpliva na okolje.

 • Biti zgled za odgovornost do okolja

  Podjetje Daikin želi biti zgledno podjetje, tako da zagotavlja izobraževanje in informira o okoljevarstvenem vplivu svojih dejavnosti. Podpira in komunicira z zunanjimi organizacijami, svojimi sosedi ter širšo skupnostjo in sodeluje v delovnih skupinah v ustreznih industrijskih panogah.

* Lansinkova lestev predstavlja načela in načine obvladovanja odpadkov, ki jih je določil nizozemski poslanec Ad Lansink ter se predstavijo z lestvijo z več prečkami. Vsaka naslednja prečka predstavlja boljši način za obvladovanje odpadkov na okolju prijazen način.

Vodstvo na področju varstva okolja

Daikinovo Zeleno srce

“Ukrepanje s prihodnostjo Zemlje v mislih”

Daikin je zavezan oskrbovanju domov, poslovnih ter industrijskih objektov z najvarčnejšimi in najvarnejšimi rešitvami, ki izpolnjujejo vse vaše potrebe po gretju in hlajenju, danes in v prihodnje.

Globoko se zavedamo svoje odgovornosti za varstvo okolja v vsem, kar počnemo, zato je v srcu vseh naših strategij, praks in procesov, ki jih razvijamo in uveljavljamo, okoljska sonaravnost in trajnostnost.

Okoljska sonaravnost in trajnostnost sta temeljni cilj Daikina. Svoje delo opravljamo v skladu z okoljevarstvenimi načeli, ker je to smiselno z vidika gospodarnosti in varstva okolja.

Okoljska sonaravnost in trajnostnost tudi za naše kupce

Hladilne enote Daikin omogočajo natančen nadzor temperatur med proizvodnjo za uporabo pri procesih hlajenja. Prav tako lahko zagotovijo širše nadzorovanje klime v proizvodnem okolju, kot del splošnega sistema upravljanja zgradbe.

Naše stranke natančno obveščamo o najnovejših dosežkih naših inovativnih, energijsko varčnih tehnologij in jim nudimo pametne in integrirane rešitve, ki zagotavljajo večje prihranke pri stroških in zmanjšanje ogljikovih emisij.

Več podrobnosti lahko poiščete na spletnem mestu the sustainability website.

Več informacij

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?