Skip to main content

Storitve kakovosti notranjega zraka

Ponudba Daikinovih storitev za kakovost notranjega zraka

Namestitev in zagon

Ključnega pomena je, da so sistemi HVAC nameščeni v skladu s priporočili proizvajalca, ter dani v zagon v skladu s končno zasnovo.

Znano je, da monterji opravljajo spremembe na projektu – na primer spreminjajo dolžino napeljave, kar ima lahko posledice na zmanjšano delovanje enote, energetsko učinkovitost in kakovost notranjega zraka.

Bistvenega pomena za namestitev določenih sistemov proizvajalca je najem (in nadzor) pooblaščenega monterja, prav tako kot je ključna tudi izbira podjetja z izkušnjami s podobnimi namestitvami.

Vzdrževanje

Redno vzdrževanje prezračevalnih sistemov je zelo pomembno in mora biti del rednega vzdrževanja HVAC sistema v stavbi.

Čistoča je ključni dejavnik pri prezračevanju, saj lahko prah in umazanija vplivata na njegovo sposobnost ohranjanja kakovosti notranjega zraka.

Vzdrževanje mora vključevati preverjanje nabiranja smeti na dovodu in odvodu zraka, znakov onesnaženja in kontaminacije, poškodb zaradi vremenskih vplivov in živali kot tudi preverjanje napeljave in notranjih enot.

Daikinov program ponovnega filtriranja

Daikin ponuja program Refilter (ponovno filtriranje) za analizo, optimiziranje in izboljšavo sistema HVAC s posebnim poudarkom na kakovosti zraka v notranjih prostorih.

  • Revizija kakovosti zraka v notranjih prostorih
  • Program svežega zraka za optimiziranje nastavitev
  • Prilagojeni načrt ukrepanja z izboljšavami in protiukrepi

Naši strokovnjaki pri pregledu naprave uporabljajo tehnični kontrolni seznam, namenjen preverjanju kakovosti notranjega zraka.

Z našim strokovnim znanjem vam nudimo podporo pri preverjanju stanja vašega HVAC sistema in izdelamo pregledno poročilo o stanju vašega sistema za klimatiziranje zraka, enote za obdelavo zraka (AHU), cevovodov, prezračevalnih enot in notranjih enot.

Določimo lahko nabor takojšnjih ukrepov, ki bodo izboljšali zmogljivost vašega sistema za povečanje količine svežega zraka v notranjih prostorih in zmanjšanje kroženja prahu.

Hotel room with dark wooden built-in closets and white orchid decoration
Checklist icon

Naši strokovnjaki pri pregledu naprave uporabljajo tehnični kontrolni seznam, namenjen preverjanju kakovosti notranjega zraka.

Daikin Refilter program logo
Status monitoring icon

Z našim strokovnim znanjem vam nudimo podporo pri preverjanju stanja vašega HVAC sistema in izdelamo pregledno poročilo o stanju vašega sistema, enote za obdelavo zraka (AHU), cevovodov, prezračevalnih enot in notranjih enot.

bg-image

IАQ senzor: Naš novi senzor za kakovost zraka v zaprtih prostorih

Naprava meri vaše počutje, sledi vrednostim kakovosti zraka v zaprtih prostorih, okoljskemu 
udobju in elektromagnetnemu onesnaženju. Naprava ima vgrajenih 12 senzorjev in 15 parametrov, poveže pa se prek vašega WiFi omrežja ali prek tehnologije NB-IoT.

Nadzorujte kakovost notranjega zraka

Daikinovi servisni strokovnjaki vam z namenskim naborom možnosti v okviru našega celokupnega izbora storitev in izkušenj nudijo podporo pri določanju in iskanju vseh vidikov sistema HVAC, ki omogočajo izboljšavo.

 

Ilustracija portfelja storitev IAQ

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?