Skip to main content

Predpis o F-plinu

Predpis o F-plinu in kaj pomeni za HVAC-R trg

Brez prepovedi HFC, pač pa postopno zmanjševanje, zakaj?

Zakaj postopno zmanjševanje?

›› EU želi zmanjšati okoljski vpliv F-plinov z zmanjšanjem porabe HCF-jev, ekvivalenta CO2

Niti prepoved niti postopno zmanjšanje:

›› HFC-ji so pomembni na številnih področjih zaradi svoje energijske učinkovitosti, varnosti in gospodarskih koristi
›› Poraba HFC-jev se bo postopoma zmanjševala na raven, ki bo po letu 2030 omogočala trajnostno rast in razvoj

Postopno zmanjševanje F-plina

Merjenje HFC-jev v ekvivalentu CO2

Cilji postopnega zmanjševanja so izraženi v ekvivalentu CO2 [= kg x GWP] in niso specifični za posamezno hladilno sredstvo. Zakonodaja ne prepoveduje v celoti nobenega specifičnega hladilnega sredstva. To pomeni, da bodo brez dvoma določena hladilna sredstva na voljo skozi celotno življenjsko dobo ustrezne opreme (npr. R-410A za sisteme DX).

Merjenje HFC-jev v ekvivalentih za CO2
 1. Načrt postopnega zmanjševanja novega HFC plina. Ponovno uporabljeni HFC plin ni predmet načrta postopnega zmanjševanja, zato skupno povpraševanje presega okvir redne proizvodnje.
 2. Največje znižanje na tržiščih, ki niso tržišča s klimatskimi napravami (npr. R-404A za hlajenje).
 3. Porast uporabe R-32 kot alternative za R-410A.
 4. Rezervacija R-410A za specifične vrste uporabe, npr. VRV, ...

Mi smo korak pred predpisi o F-plinih

Okolje ima v naših srcih posebno mesto, zato igra zelo pomembno vlogo v naši podjetniški filozofiji. Na področju okoljske zakonodaje in inovativnosti zasedamo vodilno mesto, ker naši izdelki:

 • Uporabljajo hladilna sredstva z nižjim faktorjem GWP

  • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
  • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
  • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • Zahtevajo manjšo polnitev

  • Znižanje do 30% zahvaljujoč R-32
  • Najmanj 15% znižanje zahvaljujoč mikro kanalnemu principu
 • Ponovna uporaba hladilnega sredstva po končani njegovi življenjski dobi

  • R-410A bo na voljo skozi celotno življenjsko bodo inštalacij

Brez splošne prepovedi hladilnih sredstev, toda za nekatere aplikacije so določene omejitve GWP

Primeri omejitev GWP v sektorju HVAC-R ›› Daikin ima odgovor že danes!

Omejitve GWP pri novih vrstah uporabe

 • Klimatske naprave tipa single split s polnitvijo hladilnega sredstva pod 3 kg
  › Omejitev GWP na 750 od 2025 dalje
  Daikinov vodilni ukrep na tržišču, prehod od R-410A na R-32 (GWP 675)
  › Omejitev GWP za prenosne klimatske naprave: 150
 • Brez omejitve pri sistemu single split nad 3 kg
 • Brez omejitve pri sistemih multi split/VRV
 • Nepremična hladilna oprema
  › Od 2020 dalje: prepoved hladilnih sredstev z GWP > 2500
  › Od 2022 dalje: Omejitev 150 za GWP za večdelne centralizirane hladilne sisteme za komercialno rabo z zmogljivostjo 40 kW ali več
  › Razen za kaskadne sisteme, kjer velja za primarni krogotok hladilnega sredstva omejitev GWP < 1500

Omejitev GWP za vzdrževanje in namestitev

 • Brez prepovedi za vzdrževanje za sektor ogrevanja
 • Brez prepovedi za vzdrževanje za sektor klimatskih naprav
 • Prepoved za vzdrževanje in namestitev za vso nepremično hladilno opremo s polnitvijo hladilnega sredstva > 40 TCO2 eq (npr. sistem R-404A 10 kg)
  › Uporaba recikliranega hladilnega sredstva dovoljena do 01.01.2030
  › Uporaba hladilnega sredstva z nizkim GWP za zamenjavo obstoječega hladilnega sredstva (npr. Daikin: uporaba R-407H za zamenjavo R-404A)

Prenesite našo knjižico o F-plinu

Povezani članki

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?