Skip to main content

4 koraki do okolju prijaznega ogrevanja

Preberite več o prispevku Daikina

 • Kako lahko ogrevalni sistem v vašem domu zmanjša vpliv na podnebne spremembe?
 • Kako lahko trajnostne rešitve prispevajo k ambicioznim evropskim ciljem zmanjševanja CO2?
 • Kateri koraki so potrebni za preoblikovanje načinov ogrevanja brez uporabe fosilnih goriv, kot sta premog ali olje?

Evropska komisija je aprila 2021, zastavila cilj, da bo do leta 2030 zmanjša emisije CO2 s 40% na 55%. Ta sporazum je pomemben korak k evropskemu cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ambiciozen, a dosegljiv cilj je, če ga bodo v celoti podprli politika, industrija in potrošniki. Trajnostnejši ogrevalni sektor lahko pomembno prispeva k uresničitvi te strategije. Daikin je pripravljen prispevati k evropskemu valu prenove z okolju prijaznimi rešitvami, zlasti s tehnologijo toplotnih črpalk.

ISH Digital 2021 - spletni seminar: Pripravljeni na val prenove - toplotna črpalka v vsakem domu (Hervé Pierret, Daikin)

Prednosti toplotnih črpalk

Kakašen je potencial toplotnih črpalk?

 • Ta okolju prijazna rešitev je prevzeti sistem ogrevanja na Švedskem1
 • V nekaterih evropskih državah2 toplotne črpalke predstavljajo 50% tržnega deleža novogradenj
 • Toplotne črpalke so že desetletja preverjena rešitev pri renovacijah stanovanjskih objekotv
 • Učinkovitost toplotnih črpalk raste

Po nedavno izvedeni študiji3, ki je spremljala veliko število toplotnih črpalk, ki se uporabljajo pri projektih prenove, je bilo v zadnjih 10 letih izmerjeno izboljšanje sezonske učinkovitosti za 20-25%. Lastniki stanovanj lahko izkoriščajo energijo toplotnih črpalka, ne da bi zamenjali obstoječe radiatorje. Izboljšanje izolacije med prenovo je koristno, ni pa obvezno.

Podatki za spremljanje toplotne črpalke pri projektih prenove
1 Mednarodna agencija za energijo, profil države - Švedska, dostop 14. septembra 2020, https://www.iea.org/countries/sweden
2 Vodik v energetskem sistemu prihodnosti: poudarek na toploti v stavbah, dostop do 10. maja 2021, 
https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
3 Kako dobro delujejo toplotne črpalke v obstoječih zgradbah?, https://blog.innovation4e.de/en/2021/03/03/how-well-do-heat-pumps-really-work-in-existing-buildings/

4 koraki za dekarbonizacijo ogrevanja stanovanjskih zgradb

4 koraki za dekarbonizacijo ogrevanja stanovanjskih zgradb

V skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) so države članice EU že uvedle ukrepe za zagotovitev, da bodo novo zgrajene hiše in stanovanja zmanjšale emisije ogljika.

To je moč doseči:

 • z izboljšanejm ovoja zgradbe
 • obvezno uporabo obnovljive energije

Daikin ocenjuje, da toplotne črpalke že dosegajo do 50% tržni delež enodružinskih novogradenj. Še vedno pa je potrebno postopno odpraviti ogrevalne sisteme, ki onesnažujejo okolje.

Od januarja 2020 Avstrija ne dovoljuje več vgradnje sistemov na olje v novogradnje, prav tako novo zgrajene hiše na Nizozemskem od leta 2020 niso več priključene na plinsko omrežje. Združeno kraljestvo je prav tako napovedalo, da bo do leta 2025 prepovedalo vgradnjo ogrevalnih sistemov na plin in olje, nadomestili pa jih bodo z nizkoogljičnimi alternativami.

Prednosti toplotnih črpalk

Pomembna dodana prednost toplotnih črpalk je možnost njihove uporabe tako za hlajenje kot za ogrevanje, povpraševanje potrošnikov po tej funkcionalnosti pa je čedalje večje.

To je tudi posledica učinka podnebnih sprememb, pa tudi višje izolativnosti novozgrajenih hiš. Pri klasičnih sistemih ogrevanja, je potrebno po vgradnji kotla za ogrevanje, dodati še drugi HVAC sistem za hlajenje. Reverzibilna toplotna črpalka zrak – voda pa zagotavlja ogrevanje in hlajenje v enem sistemu.

1. Strožji predpisi za novogradnje

Stopnjo zamenjave je potrebno do leta 2030 podvojiti z 1% na 2%, saj bo zamenjava starih sistemov z energetsko učinkovitejšimi sistemi naravno povzročila zmanjšanje emisij v okolje.

Državljani EU morajo biti motivirani, da izberejo rešitve ogrevanja iz obnovljivih virov, tako da se jim prikažejo razumljivi razlogi, zakaj so sistemi iz obnovljivih virov energije, kot so toplotne črpalke, stroškovno učinkovite in zanesljive rešitve.

V Srednji in Vzhodni Evropi lastnikom stanovanj ponujajo privlačne spodbude in subvencije za nadgradnjo ogrevalnih sistemov in / ali gradnjo domov s toplotnimi črpalkami.

 • Avstrija: Spodbuda za obnovitev ogrevanja pri zamenjavi obstoječega ogrevalnega sistema na olje ali plin s toplotno črpalko.
 • Bolgarija: Posojila in spodbude za naložbe prek lokalnih bank, ki sodelujejo v programu za izboljšanje energetske učinkovitosti domov.
 • Madžarska: Subvencija za obnovo doma, vključno s prenovo ogrevanja s toplotnimi črpalkami.
 • Češka: Sklad za varčevanje z energijo v enodružinskih domovih in stanovanjskih stavbah, vključno s toplotnimi črpalkami (novogradnja in obnova).
 • Hrvaška: Spodbuda po dokazanem do 60% izboljšanju energetske učinkovitosti, namenjena prenovi stanovanj, vključno z uporabo toplotnih črpalk
 • Romunija: Spodbuda za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z zmanjšanjem porabe energije in uporabe obnovljivih virov
 • Srbija, Albanija, Kosovo, Severna Makedonija: Vračilo posojila za obnovo domov, vključno z uporabo toplotnih črpalk.
 • Slovaška: Spodbuda za nadgradnjo toplotnega sistema z obnovljivim virom energije ali namestitev generatorja obnovljive energije
 • Slovenija: Spodbuda za okolju prijazne naložbe v prenovo doma, vključno z uporabo toplotnih črpalk.

 

2. Povečanje odstotka zamenjave starih naprav

Kotli na olje ali plin so dandanes zaradi neposrednih ali posrednih spodbud še vedno cenejši od toplotnih črpalk.

Tudi razlika med cenami električne energije in plina je v mnogih državah članicah EU previsoka, da bi bile toplotne črpalke dostopne vsem državljanom EU. Enake konkurenčne pogoje potrebujejo tudi obnovljive tehnologije.

Kratkoročno lahko državne spodbude pospešijo prehod na ogljično nevtralno ogrevanje in omogočijo dostopnost toplotnih črpalk vsem Evropejcem. Toda dolgoročno bodo le bolj uravnotežene cene energije in pravilna navedba energetske in ogljikove učinkovitosti stavbe motivirale končne potrošnike, da vlagajo v energetsko učinkovite tehnologije.

3. Ukinitev spodbud za ogrevalne sisteme na fosilna goriva

OOgrevanje z obnovljivih virov, kot so toplotne črpalke, predstavlja le 10% vseh ogrevalnih sistemov, ki jih vsako leto vgradijo v Evropi1.

To močno nasprotuje ambicioznemu cilju Evropske komisije, da bo leta 2030, obnovljivi viri energije predstavljal 40% delež ogrevanja in hlajenja2.

Preoblikovanje načina ogrevanja stanovanjskih stavb mora postati skupno prizadevanje politike, industrije HVAC-R, gradbeništva in nenazadnje tudi potrošnikov.

Daikin veliko vlaga v oblikovanje in tehnologijo toplotnih črpalk, zaradi česar so le-te postale sposobne doseči visoko učinkovitost tudi pri nižjih zunanjih temperaturah. Toplotne črpalke bodo zato postale izbrani, okolju prijazen ogrevalni sistem, ne samo za enodružinske ali več družinske hiše, temveč tudi za manjše in večje poslovne stavbe ali industrijske obrate. Enostavna vgradnja s premišljenim dizajnom je dodatna prednost Daikin rešitev.

1EHPA tržno poročilo, https://www.ehpa.org/market-data/
2State of the Union, Heating and cooling renewable systems penetration, consulted 05 May 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
4. Obnovljvi viri energije, naj postanejo standard pri zamenjavih starih sistemov ogrevanja

Izvedite več o evropskem Zelenem dogovoru:

Renovirajte z Daikinom:

Odkrijte naše rešitve ogrevanja

Še več informacij lahko najdete v našem blogu