Skip to main content

Maintenance contact

Prijavite se za brezplačno svetovanje in si zagotovite enkratno brezplačno vzdrževanje!

Če načrtujete nakup sistema Daikin in si želite zagotoviti podaljšano garancijo, si lahko zdaj zagotovite tudi enkratno brezplačno vzdrževanje!

Le registrirajte se s pomočjo spodnjega obrazca in partner Daikin HCE vas bo kontaktiral v 48 urah ter vam pomagal do najboljše rešitve za vaš primer.

Registracija za posvet ni obvezujoča in je za vas popolnoma brezplačna! Podrobnosti lahko preverite v  Pogojih in določilih.

Ponudba za enkratno brezplačno vzdrževanje je veljavna za vse izdelke, ki jih je mogoče registrirati na slovenski verziji platforme Daikin Stand By Me (natančneje, klimatske naprave, ki imajo t.i. Split zunanje enote ter za svoje delovanje uporabljajo hladivo R32, kot tudi toplotne črpalke Daikin Altherma), pod sledečimi pogoji:

  • Zasebna končna stranka – z naslovom v Republiki Sloveniji, na katerem bodo enote nameščene – mora opraviti registracijo preko spletnega "LEAD" registracijskega obrazca za zanimanje za nakup opreme Daikin (www.daikin.si/brezplacnovzdrzevanje)
  • Registracija za posvetovanje ni zavezujoča in je za končnega uporabnika popolnoma brezplačna.
  • Nakup, namestitev in zagon opreme Daikin morajo biti opravljeni izključno s strani monterja Daikin HCE, kateremu je Daikin posredoval informacije o stranki iz spletnega "LEAD" generatorja.
  • Po registraciji opreme na platformi Daikin Stand By Me, s strani monterja Daikin HCE, mora končni uporabnik registracijo potrditi.
  • Uporabnik mora registracijo na portalu Daikin Stand By Me potrditi v manj kot letu dni po oddaji podatkov v spletnem "LEAD" registracijskem obrazcu.
  • Monter Daikin HCE mora po zaključenem procesu o stanju obvestiti Daikin, ki bo na podlagi te potrditve izdal kupon za enkratno brezplačno vzdrževanje enote, v imenu monterja Daikin HCE. Vzdrževanje mora opraviti monter Daikin HCE, ki je enote namestil ter zagnal.

V tem kontekstu "brezplačno" pomeni, da uporabnik ne plača stroškov za delo in prevoz. Stroški za potrošni material (kot npr. hladivo, glikol, maziva, ipd.) ali drugi stroški (kot npr. montaža ali predelava, ipd.) s kuponom niso kriti in se je potrebno o njih predhodno dogovoriti s servisnim partnerjem in jih poravnati izven obsega platforme Daikin Stand By Me.

  • Veljavnost kupona je najkasneje dve (2) leti po datumu registracije opreme na platformi Daikin Stand By Me. Po izteku dobe dveh (2) let je kupon neveljaven in ga ni moč zamenjati.

Za vsakršno podaljšanje garancijske dobe, ki izhaja iz nakupa, namestitve, zagona in opravljenega vzdrževanja na opremi Daikin, veljajo ločeni pogoji, objavljeni v pogojih in določilih Daikin Stand By Me.

Daikin si pridržuje pravico v vsakem trenutku zahtevati dokumentacijo (kot npr. računa, fotografije nameščenih enot ali storitev, ki jih je zagotovil servisni partner, servisnih poročil, pogodb za vzdrževanje, ipd.), za izpolnjevanje pogojev za podaljšano garancijsko dobo. Na zahtevo Daikin se mora končni uporabnik priskrbeti vse tovrstne dokumente, ali digitalno, preko nalaganja na platformo Stand By Me ali preko e-pošte oz. klasične pošte. 

V primeru dodatnih vprašanj, se prosimo obrnite na izbranega partnerja Daikin ali na Daikin neposredno, preko e-naslova: standbyme@daikin.si