Podjetje Daikin – vizitka

Naše poslanstvo

Predani smo proizvodnji visoko kakovostnih izdelkov in celostnih rešitev uravnavanja klime in s tem ustvarjanju udobnega in sonaravnega notranjega okolja za vse ljudi in vse regije na svetu.

Daikinbrand-photogrid.png

Blagovna znamka Daikin

Za oblikovanje prihodnosti sistemov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in sistemov hladilne opreme uporabljamo našo značilno tehnologijo s stroškovno varčnimi rešitvami in zagotavljamo, da se lahko kupci za vrhunsko udobje v celoti zanesejo na Daikin.

Innovation3-500x330.png

Inovativnost

Prizadevamo si zagotavljati visoko kakovostne izdelke danes in obenem razvijati energetsko varčne tehnologije za prihodnost.

environmental-500x330.png

Odgovornost do okolja

Vodilni smo na področju zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje. Zato v osrčje vsega, kar delamo, vključujemo okoljsko ozaveščene prakse in sonaravne rešitve.

Temeljne vrednote skupine Daikin Europe Group:

  • Popolna verodostojnost – zaveza k izgradnji odnosov, ki temeljijo na zaupanju in odprtosti, s strankami, sodelavci, poslovnimi partnerji ter skupnostmi.
  • Podjetno vodstvo – zaveza k izgradnji podjetja s spodbujanjem in nagrajevanjem pobud ter odličnosti vseh zaposlenih.
  • Harmonični medosebni odnosi – zaveza k ustvarjanju delovnega okolja, v katerem vsi zavzeto delajo skupaj za doseganje ciljev in reševanje izzivov podjetja Daikin.

Podjetniška družbena odgovornost (CSR)

Kot del globalne skupine Daikin Group si podjetje Daikin Europe prizadeva za svetovno vodilni položaj v vseh vidikih poslovanja. Družbena odgovornost podjetja za podjetje Daikin ni le všečna pobuda. Vključena je v samo bistvo podjetja in oblikuje njegovo poslovno kulturo. Temeljne vrednote, filozofija skupine in priročnik za poslovno etiko opredeljujejo, kako želimo v podjetju Daikin poslovati ter prevzeti odgovornost zase in za druge.

Skupinska filozofija

Vodstvo podjetja Daikin je oblikovalo jasno filozofijo skupine, ki predstavlja temeljni način razmišljanja za celotno skupino Daikin Group. Filozofija skupine Daikin daje vsem v skupini moč, da ustvarjajo inovativne ideje in predloge, odgovorno presojajo ali se odločajo ter pri svojem delu ravnajo prilagodljivo.

Načela podjetja

Načela podjetja Daikin izražajo njegove temeljne vrednote in predstavljajo okvir za sprejemanje odločitev. Vsak član skupine Daikin Europe je osebno odgovoren in zavezan, da spoštuje visoke etične ter pravne standarde ravnanja v duhu in podrobnostih, ne glede na to, ali to zahteva zakon.

Več informacij