Uskladitveni adapter za računalniško upravljanje

VRV - DCS302A52-9

Omogoča poenoten prikaz (delovanje/motnja v delovanju) in poenoten nadzor (VKLOP/IZKLOP) prek sistema BMS

DCS302A52-9

Lastnosti izdelka

  • Biti mora v uporabi skupaj s pametnim krmilnikom na dotik (Intelligent Touch Controller) ali pametnim upravljalnikom na dotik (Intelligent Touch Manager)
  • Kombinacija s KRP2/4* ni možna
  • Uporaba možna za vse modele VRV notranjih enot

Dokumentacija

Sorry, we could not find any documents.