Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Daljinski nadzor, krmiljenje in servisiranje za gospodarske DX sisteme

Lastnosti izdelka

  • Spremljajte in upravljajte stavbo ne glede na to, kje ste, prek storitve Daikin Cloud Service
  • Upravljajte več lokacij. Modularni koncept omogoča rast vašega oblaka v skladu s širitvijo vašega poslovanja
  • Prikaz porabe energije in primerjava med različnimi lokacijami za znižanje stroškov za energijo
  • Daljinska diagnostična podpora za podaljšanje življenjske dobe vašega sistema
  • Napovedno vzdrževanje za preprečevanje okvar
  • Monter ali vodja tehnične službe se lahko ob pojavu motenj za uvodno določitev napake prijavita daljinsko
  • Daikinova oblakovna storitev je na voljo na osnovi naročnine. Podrobnejše informacije poiščite pri lokalnem prodajnem predstavniku.

Dokumentacija

Katalogi