JEHSCU0200CM3 JEHSCU0250CM3 JEHSCU0300CM3 JEHSCU0350CM3 JEHSCU0400CM3 JEHSCU0500CM3 JEHSCU0800CM3 JEHSCU0600CM3 JEHSCU0680CM3 JEHSCU1000CM3
Capacity control Method   Fiksno Fiksno Fiksno Fiksno Fiksno Fiksno Fiksno Fiksno Fiksno Fiksno
Hlajenje Količnik razpada za enote s fiksno in stopenjsko zmogljivostjo   0.25 0.25 0.25 0.25     0.25     0.25
  Cdc (Znižano hlajenje)         0.25 0.25   0.25 0.25  
Zmoglj. hlajenja Srednja temp. R-134a Nom. kW 2.17 (1) 2.48 (1) 3.06 (1) 3.48 (1) 4.24 (1) 5.24 (1) 7.95 (1) 6.16 (1) 6.89 (1) 10.40 (1)
    R-404A Nom. kW 3.49 (1) 4.21 (1) 4.89 (1) 5.50 (1) 6.70 (1) 8.03 (1) 12.95 (1) 9.45 (1) 10.15 (1) 16.45 (1)
    R-407A Nom. kW 3.36 (1) 3.94 (1) 4.54 (1)   6.57 (1) 8.03 (1) 12.55 (1) 9.24 (1) 10.35 (1) 14.75 (1)
    R-407F Nom. kW 3.22 (1) 3.85 (1) 4.45 (1)   6.62 (1) 7.99 (1) 12.65 (1) 9.36 (1) 10.40 (1) 15.95 (1)
Vhodna moč Srednja temp. R-134a Nom. kW 1.030 (1) 1.170 (1) 1.460 (1) 1.680 (1) 1.850 (1) 2.300 (1) 3.740 (1) 2.700 (1) 3.150 (1) 4.860 (1)
    R-404A Nom. kW 1.700 (1) 2.040 (1) 2.520 (1) 3.040 (1) 3.330 (1) 4.390 (1) 5.960 (1) 4.920 (1) 5.530 (1) 8.620 (1)
    R-407A Nom. kW 1.630 (1) 2.030 (1) 2.450 (1)   2.970 (1) 3.930 (1) 6.240 (1) 4.620 (1) 5.540 (1) 8.410 (1)
    R-407F Nom. kW 1.780 (1) 2.160 (1) 2.710 (1)   3.210 (1) 4.360 (1) 6.130 (1) 5.030 (1) 5.980 (1) 8.840 (1)
COP Srednja temp. R-134a   2.12 (1) 2.13 (1) 2.10 (1) 2.08 (1) 2.29 (1) 2.28 (1) 2.13 (1) 2.28 (1) 2.19 (1) 2.14 (1)
    R-404A   2.06 (1) 2.07 (1) 1.94 (1) 1.81 (1) 2.01 (1) 1.83 (1) 2.17 (1) 1.92 (1) 1.84 (1) 1.91 (1)
    R-407A   2.07 (1) 1.95 (1) 1.86 (1)   2.21 (1) 2.04 (1) 2.01 (1) 2.00 (1) 1.87 (1) 1.75 (1)
    R-407F   1.81 (1) 1.79 (1) 1.65 (1)   2.06 (1) 1.83 (1) 2.06 (1) 1.86 (1) 1.74 (1) 1.80 (1)
Letna poraba elektrike Q R-134a Te -10°C kWh/a           11,969.00 16,741 14,381.00 16,491.00 22,226
  R-404A Te -10°C kWh/a       12,939 14,881.00 18,673.00 27,407 21,344.00 23,536.00 39,372
  R-407A Te -10°C kWh/a         13,054.00 17,546.00 26,747 20,622.00 24,031.00 38,515
  R-407F Te -10°C kWh/a         14,365.00 18,883.00 27,475 21,395.00 24,655.00 38,831
Razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEPR R-134a Te -10°C           2.69 2.92 2.63 2.57 2.88
  R-404A Te -10°C       2.61 2.77 2.64 2.90 2.72 2.65 2.57
  R-407A Te -10°C         3.09 2.81 2.88 2.75 2.65 2.35
  R-407F Te -10°C         2.83 2.60 2.83 2.69 2.59 2.53
Parametri pri polni obrem. in okoliški temp. 32°C (Točka A) R-134a Te -10°C Nazivna zmogljivost hlajenja (PA) kW 2.17 2.48 3.06 3.48 4.24 5.24 7.95 6.16 6.89 10.40
      Nazivna vhodna moč (DA) kW 1.03 1.17 1.46 1.68 1.85 2.30 3.74 2.70 3.15 4.86
      Nazivni COP (COPA)   2.12 2.13 2.10 2.08 2.29 2.28 2.13 2.28 2.19 2.14
  R-404A Te -10°C Nazivna zmogljivost hlajenja (PA) kW 3.49 4.21 4.89 5.50 6.70 8.03 12.95 9.45 10.15 16.45
      Nazivna vhodna moč (DA) kW 1.70 2.04 2.52 3.04 3.33 4.39 5.96 4.92 5.53 8.62
      Nazivni COP (COPA)   2.06 2.07 1.94 1.81 2.01 1.83 2.17 1.92 1.84 1.91
  R-407A Te -10°C Nazivna zmogljivost hlajenja (PA) kW 3.36 3.94 4.54   6.57 8.03 12.55 9.24 10.35 14.75
      Nazivna vhodna moč (DA) kW 1.63 2.03 2.45   2.97 3.93 6.24 4.62 5.54 8.41
      Nazivni COP (COPA)   2.07 1.95 1.86   2.21 2.04 2.01 2.00 1.87 1.75
  R-407F Te -10°C Nazivna zmogljivost hlajenja (PA) kW 3.22 3.85 4.45   6.62 7.99 12.65 9.36 10.40 15.95
      Nazivna vhodna moč (DA) kW 1.78 2.16 2.71   3.21 4.36 6.13 5.03 5.98 8.84
      Nazivni COP (COPA)   1.81 1.79 1.65   2.06 1.83 2.06 1.86 1.74 1.80
Parametri pri delni obrem. in okoliški temp. 25°C (Točka B) R-134a Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PB) kW           5.65 8.43 6.62 7.39 11.00
      Deklarirana vhodna moč (DB) kW           2.03 3.40 2.40 2.78 4.45
      Deklarirani COP (COPB)           2.78 2.48 2.76 2.66 2.47
  R-404A Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PB) kW       6.13 7.44 8.97 14.20 10.45 11.25 18.05
      Deklarirana vhodna moč (DB) kW       2.68 2.93 3.86 5.46 4.37 4.93 7.81
      Deklarirani COP (COPB)       2.29 2.54 2.32 2.60 2.39 2.28 2.31
  R-407A Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PB) kW         7.14 8.73 13.70 9.98 11.20 16.30
      Deklarirana vhodna moč (DB) kW         2.56 3.49 5.51 4.11 4.92 7.53
      Deklarirani COP (COPB)         2.79 2.50 2.49 2.43 2.28 2.16
  R-407F Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PB) kW         7.25 8.78 13.85 10.35 11.55 17.95
      Deklarirana vhodna moč (DB) kW         2.83 3.87 5.50 4.46 5.29 7.83
      Deklarirani COP (COPB)         2.56 2.27 2.52 2.32 2.18 2.29
Parametri pri delni obrem. in okoliški temp. 15°C (Točka C) R-134a Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PC) kW           5.80 9.16 6.76 7.59 11.95
      Deklarirana vhodna moč (DC) kW           1.93 2.92 2.31 2.65 3.84
      Deklarirani COP (COPC)           3.01 3.14 2.93 2.86 3.11
  R-404A Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PC) kW       6.86 8.23 10.00 15.60 11.60 12.50 19.85
      Deklarirana vhodna moč (DC) kW       2.30 2.54 3.33 4.91 3.81 4.30 6.98
      Deklarirani COP (COPC)       2.98 3.24 3.00 3.18 3.04 2.91 2.84
  R-407A Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PC) kW         7.75 9.50 14.95 10.85 12.15 17.95
      Deklarirana vhodna moč (DC) kW         2.16 3.04 4.81 3.55 4.24 6.63
      Deklarirani COP (COPC)         3.59 3.13 3.11 3.06 2.87 2.71
  R-407F Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PC) kW         7.88 9.63 14.95 11.35 12.70 19.80
      Deklarirana vhodna moč (DC) kW         2.39 3.32 4.79 3.80 4.51 6.89
      Deklarirani COP (COPC)         3.30 2.90 3.12 2.99 2.82 2.87
Parametri pri delni obrem. in okoliški temp. 5°C (Točka D) R-134a Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PD) kW           5.80 9.70 6.76 7.59 12.65
      Deklarirana vhodna moč (DD) kW           1.93 2.56 2.31 2.65 3.44
      Deklarirani COP (COPD)           3.01 3.79 2.93 2.86 3.68
  R-404A Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PD) kW       7.10 8.23 10.40 16.65 12.15 13.40 20.90
      Deklarirana vhodna moč (DD) kW       2.19 2.54 3.16 4.53 3.55 3.88 6.53
      Deklarirani COP (COPD)       3.24 3.24 3.29 3.68 3.42 3.45 3.20
  R-407A Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PD) kW         7.78 9.87 15.40 11.25 12.85 18.15
      Deklarirana vhodna moč (DD) kW         2.14 2.83 4.10 3.29 3.75 6.50
      Deklarirani COP (COPD)         3.64 3.49 3.76 3.42 3.43 2.79
  R-407F Te -10°C Deklarirana zmogljivost hlajenja (PD) kW         7.90 10.00 15.55 11.85 13.50 20.30
      Deklarirana vhodna moč (DD) kW         2.38 3.06 4.40 3.46 3.92 6.59
      Deklarirani COP (COPD)         3.32 3.27 3.53 3.42 3.44 3.08
Parametri pri polni obrem. in okoliški temp. 25°C R-134a Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P2) kW 2.32 2.65 3.27 3.71 4.58          
      Vhodna moč (D2) kW 0.91 1.05 1.30 1.51 1.62          
      Deklarirani COP (COP2)   2.55 2.52 2.52 2.46 2.83          
  R-404A Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P2) kW 3.76 4.50 5.23              
      Vhodna moč (D2) kW 1.54 1.87 2.31              
      Deklarirani COP (COP2)   2.44 2.41 2.26              
  R-407A Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P2) kW 3.61 4.21 4.87              
      Vhodna moč (D2) kW 1.45 1.82 2.22              
      Deklarirani COP (COP2)   2.50 2.32 2.20              
  R-407F Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P2) kW 3.59 4.25 4.96              
      Vhodna moč (D2) kW 1.53 1.89 2.37              
      Deklarirani COP (COP2)   2.35 2.25 2.10              
Parametri pri polni obrem. in okoliški temp. 43°C R-134a Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P3) kW 1.92 2.19 2.72 3.06 3.62 4.51 6.93 5.31 5.99 9.01
      Vhodna moč (D3) kW 1.23 1.40 1.74 2.02 2.33 2.89 4.56 3.33 3.91 5.92
      Deklarirani COP (COP3)   1.57 1.57 1.57 1.52 1.55 1.56 1.52 1.59 1.53 1.52
  R-404A Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P3) kW 2.73 3.42 3.95 4.26 5.33 6.30 10.40 7.64 8.19 12.65
      Vhodna moč (D3) kW 2.19 2.52 3.10 3.83 4.16 5.48 7.09 6.00 6.72 10.75
      Deklarirani COP (COP3)   1.25 1.36 1.28 1.11 1.28 1.15 1.47 1.27 1.22 1.18
  R-407A Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P3) kW 2.91 3.47 3.98   5.51 6.77 10.65 7.89    
      Vhodna moč (D3) kW 1.97 2.39 2.88   3.85 4.86 7.70 5.53    
      Deklarirani COP (COP3)   1.48 1.45 1.38   1.43 1.39 1.38 1.43    
  R-407F Te -10°C Zmogljivost hlajenja (P3) kW             10.55      
      Vhodna moč (D3) kW             6.95      
      Deklarirani COP (COP3)             1.52      
Ohišje Colour   Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva Svetlo siva
Mere Enota Višina mm 662 662 662 662 872 872 1,727 872 872 1,727
    Širina mm 1,101 1,101 1,101 1,101 1,353 1,353 1,348 1,353 1,353 1,348
    Globina mm 444 444 444 444 575 575 641 575 575 641
Teža Enota kg 70 72 74 74 119 123 218 125 126 218
Kompresor Type   Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor Spiralni kompresor
  Model   ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB76KCE-TFD
  Olje Napolnjeni Volumen l         1.360 2.070 2.5 1.890 1.800 3.2
  Vrsta z oljem   Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC in 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
  Izpodriv bata m³/h 5.90 6.80 8.60 9.90 11.400 14.400 22.10 17.100 18.800 29.10
Ventilator Tip   Aksialen Aksialen Aksialen Aksialen Aksialen Aksialen Aksialen Aksialen Aksialen Aksialen
  Hitrost pretoka zraka Hlajenje Nom. m³/h 2,700 2,700 2,700 2,700 4,250 4,250 8,500 4,100 4,100 8,500
Rezervoar za tekočino Prostornina l 4.5 4.5 4.5 4.5 7.6 7.6 13.6 7.6 7.6 13.6
Območje delovanja Temperatura okolice Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20   -20 -20  
    Maks. °CDB 43 43 43 43 43 43   43 43  
    Maks. °C         43 43   43 43  
    Min. °C         -20 -20   -20 -20  
Hladilno sredstvo Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  Tip 2   R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
  Tip 3   R-407A R-407A R-407A   R-407A R-407A R-407A R-407A R-407A R-407A
  Tip 4   R-407F R-407F R-407F   R-407F R-407F R-407F R-407F R-407F R-407F
  GWP   1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0
  GWP tip 2   3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6
  GWP tip 3   2,107.0 2,107.0 2,107.0   2,107.0 2,107.0 2,107.0 2,107.0 2,107.0 2,107.0
  GWP tip 4   1,825.0 1,825.0 1,825.0   1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0
Priključki napeljave Liquid line connection palcev 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 1/2" 3/4"
  Suction line connection palcev 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"
Zvočni tlak Nom. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 38 (2) 43 (2) 40 (2) 40 (2) 43 (2)
Splošno Podatki o dobavitelju/proizvajalcu Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Power supply Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Current Konč. rotor A 26.0 32.0 40.0 46.0 50.0 65.5 95.0 74.0 101.0 118.0
Enota Nom. obrat. tok (RLA) R-404A Cooling A 3.51 4.75 4.97 6.43 8.20 9.11 13.00 9.56 12.33 16.20
    R-134a Hlajenje A 2.94 3.36 3.75 4.28 5.20 6.57 12.41 6.87 8.67 12.60
    R-407F Hlajenje A 3.65 4.71 5.66   6.31 8.40 12.33 9.21 11.80 15.76
    R-407A Hlajenje A 3.43 4.41 4.80   6.20 8.30 12.57 8.62 11.50 15.67
Tok - 50 Hz Maksimalni tok varovalk (MFA) A         16 16   16 16  
Opombe Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.) Upoštevajte pogoj: Zunanja temp. okolice = 32°C, temp. izhlapevanja = -10°C in 10K temp. pregrevanja (aplikacija s srednjo temp.)
  Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva Raven zvočnega tlaka je merjena na 10 m v sobi brez odmeva
  Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov