Specifications Table for FWF-BF

FWF02B7FV1B FWF02B5FV1B FWF03B7FV1B FWF03B5FV1B FWF05B7FV1B FWF04B7FV1B FWF04B5FV1B FWF05B5FV1B
Vhodna moč Visok W 67 67 62 62 93 74 74 93
  Nizko W 60 60 55 55 66 55 55 66
  Super visoko W 74 74 74 74 121 94 94 121
Mere Enota Višina mm 285 285 285 285 285 285 285 285
    Širina mm 575 575 575 575 575 575 575 575
    Globina mm 575 575 575 575 575 575 575 575
Teža Enota kg 19 19 20 20 20 20 20 20
Casing Material   Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča
Toplotni izmenjevalnik Tip   Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi) Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi) Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi) Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi) Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi) Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi) Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi) Tuljava z navzkrižnimi krilci (več reber iz krilc in ploske cevi)
  Vrstice Količina   2 2 3 3 3 3 3 3
  Prazna luknja plošče za cevi Količina   4 4 0 0 0 0 0 0
  Čelna povšina - Dimenzije Hlajenje 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269
    Ogrevanje 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
  Naklon krilc mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
  Notranja dolžina Hlajenje mm 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253
    Ogrevanje mm 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
  Zunanja dolžina Hlajenje mm 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310
    Ogrevanje mm 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
  Passes Quantity Hlajenje   5 5 5 5 5 5 5 5
      Ogrevanje   3 3 4 4 4 4 4 4
  Stopnje Hlajenje   10 10 10 10 10 10 10 10
    Ogrevanje   6 6 8 8 8 8 8 8
Fan Type   Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator
  Količina   1 1 1 1 1 1 1 1
  Hitrost pretoka zraka Nizko m³/h 318 318 300 300 390 300 300 390
    Srednja m³/h 390 390 366 366 612 456 456 612
    Visok m³/h 468 468 438 438 822 618 618 822
Motor ventilatorja Model   QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M
  Izhod W 55 55 55 55 55 55 55 55
  Hitrost Steps   3 3 3 3 3 3 3 3
Insulation material Penjen polistiren / penjen polietilen Penjen polistiren / penjen polietilen Penjen polistiren / penjen polietilen Penjen polistiren / penjen polietilen Penjen polistiren / penjen polietilen Penjen polistiren / penjen polietilen Penjen polistiren / penjen polietilen Penjen polistiren / penjen polietilen
Raven zvočnega tlaka Nizko dBA 26 26 27 27 32 27 27 32
  Visok dBA 27 27 29 29 41 35 35 41
  Super visoko dBA 31 31 33 33 47 42 42 47
Dovoljena temperatura vode Maks. °C 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4)
  Min. °C 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
Priključki napeljave Voda Dovod   3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj)
    Odvod   3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj)
  Drain OD mm VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20) VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20) VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20) VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20) VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20) VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20) VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20) VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20)
Control systems Infrared remote control   BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531
  Wired remote control   BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7
Hladilna kapaciteta Občutena kapaciteta Visok kW 1.3 (1) 1.3 (1) 1.3 (1) 1.3 (1) 2.3 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 2.3 (1)
    Nizko kW 1.1 (1) 1.1 (1) 1.0 (1) 1.0 (1) 1.5 (1) 1.0 (1) 1.0 (1) 1.5 (1)
    Super visoko kW 1.5 (1) 1.5 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 3.3 (1) 2.4 (1) 2.4 (1) 3.3 (1)
  Skupna kapaciteta Visok kW 1.7 (1) 1.7 (1) 2.3 (1) 2.3 (1) 3.5 (1) 2.8 (1) 2.8 (1) 3.5 (1)
    Nizko kW 1.4 (1) 1.4 (1) 1.8 (1) 1.8 (1) 2.6 (1) 1.8 (1) 1.8 (1) 2.6 (1)
    Super visoko kW 2.0 (1) 2.0 (1) 2.7 (1) 2.7 (1) 4.5 (1) 3.5 (1) 3.5 (1) 4.5 (1)
Grelna kapaciteta 4-cevni Visok kW 3.1 (3) 3.1 (3) 3.3 (3) 3.3 (3) 4.8 (3) 3.9 (3) 3.9 (3) 4.8 (3)
    Nizko kW 2.3 (3) 2.3 (3) 2.8 (3) 2.8 (3) 3.5 (3) 2.8 (3) 2.8 (3) 3.5 (3)
    Super visoko kW 3.9 (3) 3.9 (3) 3.8 (3) 3.8 (3) 6.1 (3) 4.9 (3) 4.9 (3) 6.1 (3)
Raven zvočne moči Visok dBA 40 40 42 42 51 46 46 51
  Nizko dBA 36 36 38 38 44 41 41 44
  Super visoko dBA 44 44 46 46 57 52 52 57
Padec vodnega tlaka Hlajenje Naznačeno kPa 6 6 13 13 33 21 21 33
  Ogrevanje Naznačeno kPa 12 12 6 6 13 9 9 13
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Opombe Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C
  Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 70° C; izstopna voda 60° C
  Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto
  Višina vključuje preklopno omarico Višina vključuje preklopno omarico Višina vključuje preklopno omarico Višina vključuje preklopno omarico Višina vključuje preklopno omarico Višina vključuje preklopno omarico Višina vključuje preklopno omarico Višina vključuje preklopno omarico