Tabela s specifikacijami za FCAG-A / RXM-N

FCAG50AVEB / RXM50N2V1B FCAG60AVEB / RXM60N2V1B
Hladilna kapaciteta Nom. kW 5.00 5.70
Grelna kapaciteta Nom. kW 6.00 7.00
Nazivna učinkovitost EER   3.58 3.31
  COP   3.70 3.38
  Annual energy consumption kWh 698 861
  Direktiva o energijskih oznakah Hlajenje   A A
    Ogrevanje   A C
Opombe (1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m (1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m
  (2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m. (2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.
  (3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje (3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje
  (4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke (4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke