Specifications Table for BTSQ-P

BTSQ20PY1
Mere Enota Višina mm 1,570
    Širina mm 460
    Globina mm 765
Teža Enota kg 110
Kompresor Tip   Hermetično zaprt spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Min. ° CDB -5
    Maks. ° CDB 43
  Ogrevanje Min. ° CWB -25
    Maks. ° CWB 15.5
Hladilno sredstvo Tip   R-410A
  GWP   2,087.5
Power supply Ime   Y1
  Faza   3~
  Frekvenca Hz 50
  Napetost V 380-415
Opombe RLA temelji na naslednjih pogojih: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB
  TOCA pomeni skupno vrednost vsakega kompleta OC.
  MSC pomeni maksimalni tok med zagonom kompresorja
  Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.
  Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.
  Izberite velikost žice na podlagi večje vrednosti MCA ali TOCA
  MFA se uporablja za izbiro prekinjala tokokroga in prekinjalo toka pri napaki ozemljitve (prekinjalo kroga ozemljitvenega uhajajočega toka).
  Vsebuje fluorirane toplogredne pline