ADEQ71C2VEB / AZQS71B2V1B ADEQ100C2VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125C2VEB / AZQS125B8V1B
Indoor unit ADEQ71C ADEQ100C ADEQ125C
Outdoor unit AZQS71BV1 AZQS71BV1 AZQS125B8V1
Hladilna kapaciteta Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1)
Grelna kapaciteta Nom. kW 7.50 (1) 10.8 (1) 13.5 (1)
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) Hlajenje Razred energijske učinkovitosti   A A  
    Pdizajn kW 6.80 9.50  
    SEER   5.40 5.10  
    Letna poraba energije kWh 441 652  
    Pogoj A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50  
      EERd   3.21  
      vhodna moč kW 2.12 2.96  
    Pogoj B (30℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00  
      EERd   4.35 4.46  
      vhodna moč kW 1.15 1.57  
    Pogoj C (25℃ - 27/19) Pdc kW 3.63 4.50  
      EERd   7.16 6.31  
      vhodna moč kW 0.510 0.71  
    Pogoj D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.76 3.94  
      EERd   9.03 7.78  
      vhodna moč kW 0.420 0.510  
  Gretje (Povprečno vreme) Razred energijske učinkovitosti   A A  
    Pdizajn kW 6.00 7.60  
    SCOP   3.81 3.81  
    SCOPnet   3.84 3.85  
    Letna poraba energije kWh 2,205 2,793  
    Zahtevano pomožno gretje na osnovi dizajna kW 1.25 1.83  
    TOL Tol (mejna delovna temperatura) °C -15 -15  
      Pdh (deklarirana grelna kapaciteta) kW 3.81 4.18  
      COPd (deklarirani COP)   1.67 2.03  
      Vhodna moč kW 2.28 2.06  
    TBivalent Tbiv (bivalentna temperatura) °C   -7  
      Pdh (deklarirana grelna kapaciteta) kW 5.31 6.72  
      COPd (deklarirani COP)   2.17 2.84  
      Vhodna moč kW 2.45 2.37  
    Pogoj A (-7°C) Pdh (deklarirana grelna kapaciteta) kW 5.31 6.72  
      COPd (deklarirani COP)   2.17 2.84  
      Vhodna moč kW 2.45 2.37  
    Pogoj B (2°C) Pdh (deklarirana grelna kapaciteta) kW 3.23 4.09  
      COPd (deklarirani COP)   3.85 3.94  
      Vhodna moč kW 0.840 1.04  
    Pogoj C (7°C) Pdh (deklarirana grelna kapaciteta) kW 2.83 2.82  
      COPd (deklarirani COP)   5.55 4.28  
      Vhodna moč kW 0.510 0.660  
    Pogoj D (12°C) Pdh (deklarirana grelna kapaciteta) kW 3.27 2.93  
      COPd (deklarirani COP)   6.55 5.31  
      Vhodna moč kW 0.500 0.55  
Pto (Thermostat off) W 3.0    
Hlajenje Psb (Hlajenje v stanju pripravljenosti) W 14.5 4.00  
  Cdc (Znižano hlajenje)   0.25 0.25  
Ogrevanje Psb (Gretje v stanju pripravljenosti) W   22.0  
  Cdh (Znižano gretje)   0.25 0.25  
Pck (Način grelnika s karterjem) W   0.0  
Poff (Način Izključeno) W 14.5 22.0  
Funkcija hlajenja vključena Da Da  
Funkcija gretja vključena Da Da  
Vključeno povprečno vreme Da Da  
Vključeno hladno vremene ne ne  
Vključeno toplo vreme ne ne  
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 65 70  
  Raven zvočne moči v prostoru Hlajenje Nom. dBA 56 58  
Opombe Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem. Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem. Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem.
  PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC
  Minimalna vrednost Ssc (kratkostične moči): Oprema je skladna z EN 61000-3-2 Minimalna vrednost Ssc (kratkostične moči): Oprema je skladna z EN 61000-3-2 Minimalna vrednost Ssc (kratkostične moči): Oprema je skladna z EN 61000-3-2
  Glejte ločeno risbo za električne podatke Glejte ločeno risbo za električne podatke Glejte ločeno risbo za električne podatke
  Vsebuje fluorirane toplogredne pline Vsebuje fluorirane toplogredne pline Vsebuje fluorirane toplogredne pline