Primerne enote za priključitev

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid

Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (izbirno)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (izbirno)

BRP069A81**

Stropna enota
Skrita stropna enota
Stenska
Spuščena stropna enota
Talna samostoječa enota

BRP069B82**

Stropna enota

BRP069C51**

Stropna enota
Skrita stropna enota
Skrita stropna enota

** Za uporabo spletnega krmilnika je potrebno na notranjo enoto priključiti žični daljinski krmilnik